BASKIN ORAN OKURLARINI KANDIRIYOR

Kürtler ayrılıp bağımsız bir devlet kurmak isteyebilirler. Kürtler Türkiye’nin federal bir devlet haline gelmesini isteyebilirler. Kürtler kendi varsayımsal coğrafyalarında özerk bir yönetim isteyebilirler. İsteyenin bir yüzü kara, ama bunların hepsinin çözüm yolu referandumdur.
Bu nedenle, niyeti gizlemek için yedi dereden su getirmenin gereği yok !
***
Prof.Dr.Baskın Oran da bu olasılıklardan birini Kürtler için tercih edebilir. Buna kimse itiraz etmez, edemez. Bunların birini istemiş olsaydı, ben de bunların gerçekleşme olasılıkları konusunda bir yazı yazardım belki. Ama Baskın Oran toplama bilgi terörizmine, fiyakaya başvuruyor. O zaman kaçınılmaz olarak bu malumatfuruşluğu tartışırız.
Baskın Oran kendi ağız tadına göre ideal devletin nasıl olması gerektiğini Radikal gazetesinin 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 Eylül 2009 tarihli sayılarında yazdı. Prof.Dr. yazara göre İngiltere, İspanya ve Fransa gibi ülkeler demokratik üniter devletin en iyi örnekleri. En rezili Türkiye ! Fransa hakkında şunları yazıyor:
“Üniter devletin mabedi kabul edilen bu ülkenin anayasası (madde 72) Fransız topraklarında çok çeşitli etnik, dinsel, vs, kültürlerin yaşadığını kabul ediyor ve bunların kendi özelliklerine göre nasıl yerinden yönetileceğini anlatıyor.” (06.09.09)
Fransız anayasasını açtım ve 72, 72-1, 72-2, 72-3, 72-4 maddelerini bir kez daha okudum. 2003 yılında yürürlüğe giren “Özel Statülü Yersel Yönetim – Mahalli İdare” olarak tercüme edebilecek “collectivité territoriale”lerle ilgili olan bu maddelerde, Baskın Oran’ın iddia ettiği gibi, “Fransız topraklarında çok çeşitli etnik, dinsel, vs, kültürlerin yaşadığı kabul ediyor” olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulamadım.
Yasada ilgili sözcükler bulunmadığı gibi, bu sözcükleri ima eden herhangi bir sözcük de yok!
Baskın Oran düpedüz okurlarını kandırıyor. Çok ayıp ! Yazımın adını boşuna “Atma Şampiyonu Baskın Oran” koymamışım.
***
Baskın Oran’ın trajedisi onun ulusal (milli) devlet (ulus-devlet) anlayışından kaynaklanıyor. Ona göre ulus-devlet, alt-kimlikleri inkar etmek suretiyle demokrasiye rahatça engel olan bir devlet türü (06.09.09) imiş. Yanlış ! Hangi demokratik ulusal devlet alt-kimlikler hatırına egemenlik hakkından vazgeçer ya da bu egemenliği alt-kimliklerle paylaşır ?
Demokrasinin demokrasi olması için ulusal devlete gereksinimi vardır.[“Ulusal egemenlik, bu egemenliği temsilcileri ve referandum vasıtayla kullanan halka aittir. (Fransız Anayasası, Madde: 2)] Kuşkusuz her ulusal devlet demokratik olmayabilir. Ama ulusal devletin oluşmadığı toplumlarda demokratik bir yönetim tarzı da ortaya çıkmaz. O halde Baskın Oran tarzı ulusal devlet düşmanlığı aynı zamanda demokrasi ve bağımsızlık düşmanlığıdır. Ulus da, ulusal devlet de (içki gibi) her kötülüğün anası da değil, babası da değil. Baskın Oran ulusal devlet düşmanlığıyla temayüz eden kötü bir politikacı !
Baskın Oran’ın, ulusun mu yoksa alt kimlik cemaatinin mi daha özgürleştirici olduğu konusunda bir fikri olduğunu sanmıyorum. Kozmopolit ulusun zihinsel yapısı, kuşkusuz, tekboyutlu ve biat kültürlü cemaatin zihinsel yapısından daha özgürleştiricidir. Toplumsal yapılar daraldıkça özgürlüğün sınırları da daralır. Kozmopolit ulusal toplum içinde cemaatleşen alt kimlikler bireyin özgürlüklerini alabildiğine sınırlandırır. Bir futbol takımının taraftarı fanatikleştikçe cemaate daha çok bağlanır, bağlandıkça özgürlüğünü daha çok yitirir.
Yarın bu konuda daha önce okuduğunuz bir yazımı tekrar yayınlanacağım.