BATAN GEMİNİN MALI TÜRK TELEKOM (2)

Dünkü yazımda Uşak Milletvekili Osman Coşkunoğlu’nun soru önergesinin gerekçelerini aktarmıştım. Sıra Milletvekili’nin yanıtlanmasını istediği sorulara geldi:
***
Tüm bu gerçekler ve iddialar ışığında, aşağıdaki sorularımın yanıtlanmasını istiyorum,

1.Hem ulusal güvenlik hem de ulusal teknolojimiz açısından değerlendirecek olursanız, sizce Türk Telekom sıradan bir emlaktan farklı bir gayri menkul müdür? Öyleyse, o zaman gerek 2005’de yapılan blok satışta gerekse geçtiğimiz günlerde yapılan halka arzda sıradan emlak satmaktan daha farklı olarak ne yapılmıştır?

2.Türk Telekom’un hisselerinin çok ucuza piyasaya sunulduğu gerçeğini, inkar etmek mümkün mü? Tüm teknik göstergelere göre, hisselerin en az %50 ucuza sunulmasının açıklaması yukarıdaki üç iddiadan farklı olarak ne olabilir?

3.Mayıs 2008’de gerçekleştirilen halka arz ile ilgili olarak danışman firmalarca ve/veya aracı kurumlarca belirlenen Şirket (Türk Telekom) değeri nedir? Belirlenen halka arz fiyatı ile aracı kurumlarca tesbit edilen değer arasında fark var mıdır? Var ise bu fark ne kadardır? Bu farka rağmen, hangi gerekçe ile ilan edilen halka arz fiyatı kabul edilmiştir?

4.Yurt dışında yerleşik yabancılara yapılan satış önceden belirlenen alıcılara mı yapılmıştır? Belirli alıcılara satış yapılmış ise alıcılar nasıl ve hangi yöntemle belirlenmiştir? Kesinleşen verilere göre Türk Telekom hisselerinin satışının yapıldığı yabancı alıcılar (şahıs/şirket) kimlerdir? Bu bilgi kamu oyu ile neden paylaşılmıyor?

5.Halka arz sonrası, Türk Telekom yönetiminde bir değişiklik olacak mıdır?

6.Zaman içerisinde, Türk Telekom’un kimin veya kimlerin kontrolünde olacağı ülkemiz açısından önemli midir? Önemliyse, Oger Telekom’un %35 hissesinin geçtiğimiz aylarda Saudi Telecom’a satışı, geçtiğimiz günlerde yabancı kurumsal yatırımcılara yapılan hisse satışları, ve ileride olabilecek hisse el değiştirmeleri sonucunda Türk Telekom’u kimin veya kimlerin kontrol ettiği nasıl belirlenecek? Bu bilgi kamu oyu ile paylaşılacak mı? Nasıl?
***
Bazı ülkelerde “Telekomlar” ülkenin stratejik sektörü sayıldığı için özelleştirme dışı tutuluyor. Dahası yabancılara satılmış olan Yunan Telekomu’nda yaşanan dinlemeyle ilgili skandalı da anımsıyoruz.
Avrupa Birliği ülkelerinde bile kamunun ekonomideki payı Türkiye’nin payının iki katıyken bu özelleştirme çılgınlığı neden ? Bu stratejik sektör Türkiye aleyhine kullanılırsa ne yapılacak, bu kullanım engellenebilecek mi ?
Başbakan soru önergesini yanıtladığı zaman, istenirse, kamuoyunu bilgilendirmek için onun yanıtını da yayınlayacağım.