BEN ŞU İŞE KARIŞMASAM DİYORDUM…

“Şu iş” dediğim, yerli bildiri lobicilerinin özür dileme kampanyası… Kim bu her türlü uygunsuz düğünlere Kamber olanlar ? Sözüm bu kampanyanın cazgırlarına , imzacı gafillerine bir sözüm yok !
Ermeni ve Rum lobilerinin ve benzeri lobilerin yerli tayfaları ! AKP hükümetinin liberal lejyonerleri ! Küresel neo-liberalizmin ortakçı ve otlakçıları ! Ütopik ve seraplı, ve aslında dadaist bir demokrasi adına soğuk, sıcak, ılık, ara sıcak bilumûm İslâmı durmadan Cumhuriyet rejiminin önüne dikenler ! Sâbık ve sâkıt solcular ! Bilim ve sanat alanında bir evlek yeri olmayan “raté” zevat ! Tam anlamıyla bir düşkünler harmanı ! Bunlar !
***
Türk-Ermeni, Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Ermeni diyasporası ilişkilerinin sessizlik ve dinginliğe gereksinimi var. Özür diliyorum, özür dilemiyorum, teessüf ediyorum, teessüf etmiyorum gibi kampanyalar uzlaşıdan çok gerginliğe yol açar. Nitekim bizim her derde deva, yerli lobicilerin Ermenilerden özür dileme kampanyası da ters tepti.
İslâmcılar ateş püskürüyor ! Muhafazakârlar ateş püskürüyor ! Milliyetçiler ateş püskürüyor !
Ulusalcılar ateş püskürüyor ! Kemalistler ateş püskürüyor !
Bir tek sâbık ve sâkıt solcu neo-liberaller memnun bu işe giriştikleri için.
Normal koşullarda Ermenilere ve Ermenistan’a karşı herhangi bir husumet ve düşmanlık hissetmeyen sıradan insanları bu türden kampanyalarla kışkırtıyorlar.
Soykırım, soykırımdan dolayı özür dileme jest ve mimikleri söz konusu olduğu zaman herkesin aklına ASALA örgütünün işlediği cinayetler, 1890’lardan itibaren Ermeni komitacılar tarafından öldürülen aile efradı, atalar, dedeler akla geliyor.
Nitekim lobi tayfasının başlattığı kampanya da tersine tepti. Bile bile, uzaktan kumandalı, planlı-programlı bir kışkırtma girişimi değilse, lobi tayfasına yaraşır bir basiretsizlik bu !
***
Türkiye’de hiçbir hükümet “Ermeni Soykırımı” suçlamasını kabul etmez, edemez. Ermenistan, Türkiye soykırımı iddiasını resmen kabul etmeden görüşme masasına oturmaz.
Bu, karmaşık soruna karşın taraflar tenhalarda kaçamak görüşmeler yapıyorlar.
Ermenistan’ın da özür dileme şamatasından pek hoşnut olduğu söylenemez. Bunu yararlı bir jest olarak kabul ettiklerini de sanmam. Bu hoşnutsuzluk, dilenen özrün resmi olmamasından değil !… Fincancı katırlarını ürkütmesinden !
Ermenistan’ın pragmatik ve gerçekçi olması gereken yöneticileri, bu türden sahne gösterilerinin Türkiye ile gizli flört buluşmalarına engel olmasından çekinirler !
***
Ermeni devleti ve diyasporası “Soykırımı kabul etmezsen seninle görüşmem” diyor. Yerli lobiciler “Ermenilerden özür dilemezsen, adam değilsin, barbarsın !” diyor.
Gazetelerde akla ziyan yazılar okuyoruz : Ermenilerden özür dileyenler sanki her türlü suçlarından, erdemsizliklerinden, gaddarlıklarından, her türlü utançlarından arınacaklar, paklanacaklar… Ve “Hele dur bakalım, sen ne hakla bana yol göstermeye, bana akıl vermeye, gözümü kapatıp senin peşinden gelmedim diye beri suçlamaya, karalamaya kalkıyorsun !” diye itiraz edenler utançlı duruma düşecekler, onursuzlaştıracaklar !
Durun bakalım : Kimsenin onuru, düşkün hovardaya harçlık olamaz !