BİLÂL N. ŞİMŞİR’İN İŞLERİ

Berlin Antlaşması (13 Temmuz 1878) Madde 61 : “Babıâli, Ermenilerin yaşadığı vilayetlerde yerel ihtiyaçların gerektirdiği reformları geciktirmeden yapmayı ve Çerkez ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı yükümlenir. Bu hususta alınacak önlemleri (büyük) devletlere bildirecektir ve devletler de alınan önlemlerin uygulanmasını gözetleyecektir.”
***
Bilâl N. Şimşir’in “Kürtçülük, 1878-1923” (Bilgi Yayınları) adlı kitabının 152-153.üncü sayfalarını okuyuncaya kadar “Anadolu üzerine düşen bir ateş topu” olan Berlin Antlaşması’nın yıkıcı etkisini tam anlamıyla bilmiyordum. İtiraf ediyorum !
Önüne gelen Türklerin tarihleriyle yüzleşmek zorunda olduğunu (olduğumuzu) söylüyorlar ya Bilâl N.Şimşir’in nesnel (objektif) çalışmalarının bu işi çok iyi yaptığını söyleyebiliriz.
Berlin Antlaşması’nın 61.maddesi Osmanlı tarihimizle yüzleşmemiz için büyük bir fırsat : “Babıâli Çerkez ve Kürtlere karşı Ermenilerin huzur ve güvenliğini sağlamayı yükümlenir” cümlesi, tarihle yüzleşmek faslında ne demek, ne anlama gelmekte ?
Ermeniler ve Kürtler mazlum mu, yoksa zalim mi ? Buna doğru karar verebilmek için, tarihimizin en trajik dönemini (1878-1923) sabırla ve temiz vicdanla okumamız, öğrenmemiz gerek. Ayrıca, bu dönemde, ayrılıkçı Ermeni militanların ve Kürt aşiretlerinin Osmanlı Devleti’ne karşı çevirdiği fesatları öğrenmenin de sayısız faydaları vardır.
***
Şimdi de yaptığım gibi, gece-gündüz çalışarak her şeyi başaracağıma inandığım için, kıskanma, imrenme ve hayranlık gibi duyguları pek az hissederim. Hissettiğim zaman da içtenlikle hissederim ve saygı duyarım. Bilâl N. Şimşir bu insanlardan biri. İşini bir Herakles (Herkül) gibi yaptığı için ona hayranlık duyuyorum. Kim bu Bilâl N.Şimşir ?
1933 yılında Osmanpazarı’nda (Bulgaristan) doğdu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Üç yıl kadar aynı fakültenin Diplomasi Tarihi Kürsüsü’nde asistan olarak çalıştıktan sonra Dışişleri Bakanlığı’na geçti. Paris, Şam, Lahey’de başkatip ve müsteşar olarak çalıştı. Lodra’da başkonsolosluk yaptı. Arnavutluk, Çin, Avustralya ve Güney Pasifik ülkelerinde büyükelçi olarak Türkiye’yi temsil etti. 1998 yılında emekliye ayrıldı. Bugüne kadar 80 cilt kitap ve 200 kadar bilimsel makale yayınlayan Dr.Şimşir, Atatürk konusunda Türkiye’de en çok eser vermiş tarihçilerimizden biridir. Büyük bölümü yabancı dilde olan eserleri dünya kitaplıklarında, kataloglarında yer almaktadır.
***
Dr.Bilâl N.Şimşir’in Ermeni sorunu tarihi üzerinde yaptığı ve yayınladığı araştırmalar son derece önemlidir : Osmanlı Ermenileri (1986), Ermeni Meselesi (2005).
Bütün yapıtları gibi Bilgi Yayınevi tarafından yayınlanan “Kürtçülük, 1787-1923” , 2007 yılında “Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü”nü kazandı. “Kürtçülük II, 1924-1999” ocak 2009’da yayınlandı.
Yazarın Kürtçülük konusunda yaptığı çalışmaların en önemli özelliği olarak, tarihsel yorumların yanı sıra diplomatik yazışmalar ve raporlara dayandığı söylenebilir. 1787-1923 döneminde Doğu Anadolu’da görev alan İngiliz asker başkonsolos ve konsolosların İstanbul ve Londra’ya gönderdikleri rapor ve mektuplar Kürtçülük fesadının korkunç boyutlarına tanıklık etmekte, ve bu konuda üretilen “yapay tarih”in gerçek yüzü ortaya çıkmaktadır.