BİR TAAMMÜDEN CİNAYETİN ANATOMİSİ YA DA OTOPSİ

Cinayet tarihi: 9 Şubat 2008 ! Cinayet mahalli : TBMM !
Kafamda Federico Garcia Lorca’nın “A la cinco de la tarde” (“Akşamleyin saat beşte”) dizesi, gözümün önünde Caius Julius Caesar’ın öldürülmesi !
Ve huzurlarınızda Marcus Junius Brutus rolünde MHP !
***
Nurcu + Kürtçü ittifakı yapan AKP ile DTP önde, oy ihtirasının iğvasına kapılan ve “gaflet ve dalâlet” içinde olan MHP arkada ! Cumhuriyeti pusuya düşürüp kanını döktüler ! “Akşamleyin saat beşte !” İslamcıların diliyle “Seksen yıllık Deccal rejimi”ni yıkmak için iş birliği yaptılar ! Ve bu tarihin defterine yazıldı ! Tarihin defterine yazılanı hiçbir şey silemez, ne bağış dilemek, ne fidye ve ne de kan !
Said Nursî’nin direktif ve vasiyeti yerine getirildi ! Tasarlanmış cinayeti Said Nursî ya da Said Kürdî’nin varisleri işledi ! Nurcu, Nakşibendi, Fethullahî AKP’nin Said Nursî’nin öcünü almak istemesini, Kürt milliyetçisi DTP’nin Said Kurdî’nin intikamını almak istemesini anlayabiliriz. Peki MHP neyin öcünü almakta, Brutus MHP ?! Tekbir getiren bir Brutus olarak ! Akşamleyin saat beşte ! A la cinco de la tarde !
***
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını “tebdîl ve ilga” ettiler, yasalarını ayaklarının altında çiğnediler, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi’nin yüksek yargı kararlarının yüzüne tükürdüler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararının kıçına tekme vurdular. Ayetlerinde olmayan bir ilahî emri Kuran’a ekleyerek Kitab’a ve Allah’a iftira ettiler ! Bunlar olurken, ülkemizin Mefisto Kurbanı demokratları, liberalleri, neoliberalleri, eski ve yeni mürtecileri hep birlikte alkış tuttular ! Demokrasi, özgürlükler ve insan hakları için !
Üçüncü Said Nursî Semineri’nde “Said-î Nursî keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir… Öyle bir dünyaya gözlerini açtı ki, sosyal önderlik ulemanın elinden çıkıp, Batıcı seçkinlerin eline geçmiş durumdaydı” (Vural Savaş, “AKP Çoktan Kapatılmalıydı”, Bilgi Yayınları, S.87) diyen Recep Tayip Erdoğan’ın önderliğinde !…
Demek “ulema”nın önderliğinde, demokrasi için, özgürlükler için, insan hakları için hep birlikte el çırptılar ! Yaraşır ki ne yaraşır ! Özellikle de matmazel ve madama “hocanımlar”a!
Demek ki sosyal önderliği Cumhuriyet’in Batıcı seçkinlerinin elinden almak için hep birlikte kıyâmeti beklemeden kıyâm ve hurûç eylediler ! Nurcu AKP, Kürtçü DTP, Tekbirci Brutus MHP ve ülkenin bütün Mefisto kurbanları !
***
AKP’nin hedefi belli ! DTP’nin hedefi belli ! MHP’nin sonu belli ! Ben onlara değil Mefisto Kurbanlarına ve kurban adaylarına bir kez daha anlatacağım:
Türban, Müslüman Kardeşci, Selefî, Vehhabî sıfatlıTürkiye Milli Görüşçülerinin Cumhuriyet’e karşı açtığı bir kutsal (!) savaşın sancağıdır. Ve cinayet mahalline sancağı çektiler, akşamleyin saat beşte ! Şimdi sıra imam-hatip okullarının üniversitenin ana kaynağı (tedarikçisi) olmasını yasal olarak sağlamada. Sıra şimdi liselerde ve üniversitelerde. Harp Okulları biraz bekleyebilir! Siga siga, şuvayye şuvayye, yavaş yavaş ! Şakşakçılığa, işbirliğine, Cumhuriyet’e ihanet’e “devam” mı ? Kendi düşen ağlamaz iki gözü birden çıkar.
A la cinco de la tarde ! Akşamleyin saat beşte !
***
Okuma önerisi: Yaşar Nuri Öztürk. “İslam Nasıl Yozlaştırıldı”, Yeni Boyut Yayınları