DARBECİ LİBERALLER

İki yazısı için Soner Yalçın’a iki teşekkür borçluyum: “Kurtarıcı Subaylar Grubu” Hürriyet, 06.04.08) ve “Dinci-liberal ittifak, Temmuz Devrimi’ne neden karşı ?” (Hürriyet,27..07.08). Tarihle yüzleşirken onun yazı tarafını öne çıkartıp tura tarafını es geçen (ya da tersini yapan) insan yığışımının sahtekarlığını sergilediği için bu iki teşekkürü borçluyum ona.
“Tarihimizle yüzleşelim !” safsatası ortaya atıldığından, “resmi tarih” protestosu ile bizzat tarihin kendisi linç edilmeye başlanmasından bu yana, ya yazı ya da tura tarafını göstermek zorunda kalıyorum gerçeklerin.
***
Soner Yalçın’ın adını verdiğim iki yazısını okumadıysanız mutlaka okumalısınız. Ben Soner Yalçın’ın bu iki yazısından sonra Tarık Zafer Tunaya’nın üç ciltlik “Türkiye’de Siyasal Partiler” (Hürriyet Vakfı Yayınları, 1984) adlı dev yapıtının birinci cildi olan “İkinci Meşrutiyet Dönemi”ni yeniden okudum.
Meşrutiyet Dönemi liberallerinin cinayet, darbecilik, suikast ve fesatlarını aklıma getirdiği için de Soner Yalçın’a teşekkür ederim.
Efendim ! İslamcı+Liberal İttifakına göre : CHP, Kemalistler, Devrimciler, Solcuların bir bölümü darbecidir, TSK’cıdır, çünkü hepsi İttihat ve Terakki Cemiyeti’den çıkmıştır. Dolayısıyla hepsi Ergenekoncu olabilir !
Tamam mı ? Tamam !
Bu, tarihsel gerçeğin saptırılmış bir yüzü (yazı ya da tura tarafı) ! Şimdi ben tarihsel gerçeğin öteki yüzünü hiç saptırmadan, aslına sadık kalarak okuyacağım :
***
CHP’nin göbeğini İttihat ve Terakki’ye bağlayan uyanıklar, sağ cepheyi yani AKP, FP, RP, MSP, MNP, ANAP, DYP, Adalet Partisi, Demokrat Parti ekürisini önce Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile Serbest Cumhuriyet Fırkasına ve oradan gerçerek Ahrar ve Hürriyet ve İtilaf Fırkalarına bağlarlar veeee Halâskâr Zabitan Grubu’nu bile bile es geçerler.
Onlara göre İttihat ve Terakki ekseni ceberut, tepeden inmeci, devletçi devleti, Ahrar+Hürriyet ve İtilaf ekseni demokratik, liberal, özgürlükçü ekseni temsil eder.
İşte bu nedenle ekonomi-politiğin dahi çocuğu İdris Küçükömer “Türkiye’de sağ soldadır, sol sağdadır” altın yumurtasını yumurtlamıştır. (Taha Akyol’un kulağı çınlasın !)
Arapça değil mi uydur uydur söyle misali, tarih değil mi saptırabildiğin kadar saptır !
***
İslamcılar sadece II. Abdülhamid’i tahtan indirdiği, 31.Mart ayaklanmasını bastırdığı için değil aynı zamanda devletin yapısında gerçekleştirdiği yapısal reformlar yüzünden de II.Meşrutiyet’e ve İttihat ve Terakki’ye düşmandır.
Liberaller neden düşmandır ve bu düşmanlık neden 1908’den 2008’e kadar sürmüştür ? Bu düşmanlığın nedenleri hep gizlendi, İttihat ve Terakki kurt, liberal Osmanlı Ahrar Fırkası koyun olarak sunuldu.
Peki Osmanlı Ahrar Fırkası’nın ve bu fırkanın manevi başkanı Prens Sabahattin’in 31 Mart olayına katıldığını, türlü çeşitli teröre karıştığını biliyor muydunuz ? Yarına !