DEMEK Kİ SOLUN SEÇİM KAZANMASI İÇİN…

Bu yazının adı “AKP’nin Kuyruğunda Politika” olacaktı. Ama aşağıdaki elektronik iletiyi alınca, izinden gitmeyi yeğledim:
“Demek ki Türkiye’de solun seçimi kazanabilmesi için, kapitalizmin tam uygulanması, yoksulların aç ve çaresiz bırakılması (onlara yeşil kart, ramazan çadırında aş, evinde yemek verilmemesi vs.) gerekiyor.
Sol, sosyal yardımlaşmaya “avanta kapısı” olarak bakıyorsa, seçim kazandığında bu  “avantayla” karnını doyuran fukarayı ne yapacak? İtlaf mı edecek? Yoksa seçimin hemen ertesi günü hepsine iş bulup, avans olarak ta 1000’er ytl harçlık mı verecek? Solun inançlarla arasının iyi olmadığını biliyordum da  “insanilik” veya “insanca duygular” söz konusu olunca merhamete geleceğini zannediyordum. Demek yanılmışım. Fukaranın, niçin dine ve dindarlara yakın olduğunu buradan anlayabilirsiniz. İnsan, kendisine insanca davrananlara yönelir.”
***
Yazılarımın ana fikrini doğruladığı için iletinin yazarına çok teşekkür ederim. (Adı önemli değil. Çünkü sağ partilere oy veren niteliksiz ve avantacı çoğunluğu temsil ediyor.) Ancak benim bu konudaki yazılarımın dile getirdiği düşünceleri bütün sola mal etmesi çok yanlış. Ben, bir düşünsel gözlem yazıyorum, yazılarım solun programı değil. Merhametsiz olan belki Özdemir İnce’dir, ama sol düşünce ve politika değil.
***
Evet Türkiye’de solun iktidara gelebilmesi için kapitalizmin lümpenlikten kurtulup gerçek kapitalizm aşamasına ulaşması gerekir. Sol, Avrupa’da da sorunlu ama Türkiye dışında iktidara gelebiliyor. Bu iktidara gelişin kuramsal gerekçelerini yazmak yerine uygulamalardan hareket etmek istiyorum. Avrupa’nın Avrupa Birliği’ne üye olan ya da olmayan ülkelerinde aşağıdaki uygulamalar var mı?
Rant olarak kullanılan gecekondu sistemi ve periyodik gecekondu affı, vergi affı, orman suçları ve affı (örneğin 2 B), her türlü sosyal prim affı, kamuya olan borçların affı, sigorta affı, adli (adi) hükümlü affı, hortumcu affı, vergi kaçakçılığı, kara para yığışımı, kara para aklama, gelir dağılımındaki fahiş adaletsizlik, papaz ve rahiplerin başbakan, bakan, milletvekili, vali, kaymakam, avukat, belediye başkanı olması, seçim ulufeleri dağıtmak, halka iş yaratmak ve gelir kapısı açmak yerine yiyecek ve yakacak avantası dağıtmak, vb.
Böyle bir uygulama var mı Avrupa’da? Ya da Türkiye’de sol yukarda saydığım işleri yapar mı, yapabilir mi? Yaptığı anda sol olmaktan çıkmaz mı?
***
Örneğin AKP hükümeti üç yıldır fakire kömür dağıtıyor ama parasını ödemiyor. Zora düşen Taş Kömürü işletmeleri, hükümetten 275 milyon YTL alacağı olmasına karşın kendi borçlarını ödemek için yüksek faizli kredi kullanıyor. (Milliyet, 17.01.06) Kömür bakanlar kurulu kararıyla dağıtılıyor. Yani kömürün bedelini AKP kendi özel parti kasasından ödemiyor, devlet hazinesinden ödüyor. Yani hazinenin parasına parti olarak el koyuyor ve avantacıları tavlıyor. Benim bunları yazmam gerekmez aslında, avantacının gönderdiği ileti her türlü hastalığın kanıtı! (Devam edecek.)