DENİZ BAYKAL HAKSIZ MI BAY BAŞBAKAN ?

AKP gibi bir siyasal parti Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinde kurulamaz, kurulsa bile iktidara gelemez. Şimdi bana şöyle bir itirazda bulunabilirsiniz : Bulgaristan ve Romanya’nın AB’ye girmesiyle ırkçı partilerin grup kuracak duruma geldikleri haberi doğru değil mi? Doğru ! Demek ki Avrupa Birliği ülkelerinin anayasalarında ırkçı partilerin kurulmasına engelleyecek maddeler yok…
***
Ben Anayasa’nın değiştirilmez ilkelerinden olan laiklikten söz ediyorum. Partiler yasasına göre bu ilkeye aykırı bir siyasal parti kurulamaz, kurulduktan sonra laiklik ilkesine aykırı işler yapamaz, yaparsa iktidara gelmesine izin verilmez, iktidarda ise yargının kovuşturmasına uğrar. 28 Şubat olmamış olsaydı, Refah Partisi kapatılmamış olsaydı, yargı AKP için çoktan harekete geçmişti. Tarih gelecekte yargıyı bu tepkisizliğinden, eylemsizliğinden dolayı yargılayacaktır.
Siyasal Partiler bir toplumsal sözleşme (Anayasa) ile kurulurlar ve o toplumsal sözleşmeye göre iktidara gelirler ve iktidarda kalırlar. Ama, demokrasilerde yazılı olmayan sözleşme maddeleri de vardır. Örneğin soğuk savaş döneminde İtalya ve Fransa’da komünist partilerin koalisyon hükümetlerine girmesine NATO izin vermemiştir. Birkaç yıl önce de Avusturya’da ırkçı bir partinin hükümet kurmasına Avrupa Birliği izin vermemiştir. 1930’larda İspanya ve Portekiz’de sol içerikli cumhuriyetçi hükümetlerin faşistler tarafından ayaklanma marifetiyle yıkılmasına ve faşizmin 1975’e kadar iktidarda kalmasına “özgür ve demokratik dünya” göz yummuştur. Eğer NATO ve Avrupa Birliği karşı çıksaydı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile sorunları olan AKP iktidara gelemezdi.
***
Cumhurbaşkanı’nın kim olması gerektiği konusunda değerlendirme yaparken, adayın karısının türbanlı olup-olmamasının büyük bir önemi yoktur. Sayın Sezer’in eşi türbanlı olmuş olsaydı hiçbir sorun olmazdı. Sorun olan partinin ve adayın toplu zihniyeti.
Bu zihniyet iktidardaki uygulamalarıyla ve projeleriyle Cumhuriyet ile uyuşmazlıkları olduğunu kanıtlamış durumda. Anayasa karşısında eli-kolu bağlı olduğu için hileli yollara baş vuruyor ve bunu hepimiz görüyoruz.
Bu eylem ve projelerin kaynağında geçmişte İslamcı ideoloji vardı, şimdi de var. Bu nedenle biraz geçmişi ve R.T.Erdoğan’ın sözlerini anımsayalım:
*“Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor, diye !.. Yahu bu millet istedikten sonra laiklik tabii elden gidecek.”
* “Hem laik hem Müslüman olunmaz.”
* “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafı koskoca bir yalan !.. Egemenlik kayıtsız şartsız Allah’ındır.”
* “AB’nin asıl adı Katolik Hıristiyan devletler birliğidir.”
***
Deniz Baykal ve nüfusun yüzde 80’i R.T.Erdoğan’ın (gerçekte bir AKP’li adayın) Cumhurbaşkanı olmaması gerektiğini düşünüyor. Haksızlar mı ?