DOĞU TİPİ DESPOTİZM

Siz İslâmcı ve şeriatçı safsatalarına bakmayın : Tarikatlara ve hurafelere teslim olmuş İslâm ile demokrasi ters orantılıdır. Tarikat ve hurafelere teslim olmuş İslâm özgür değildir. Özgür olmadığı için, akıldan uzaklara düştüğü için, demokratik düzen üretemez hale gelmiştir. Düzen hiyerarşisinin tepesinde Tanrı ve Peygamber değil despot tarikat şeyhi vardır.
Böyle bir ekolojik ortamda toplumsal yapılar (kurumlar ve kuruluşlar) ve referanslar İslâmileştikçe demokrasi yok olur. Bunun en yakın ve somut örneği Pakistan ve Malezya’da görülmektedir. Aynı yazgısal olgu AKP iktidarında görünür ve görülür olmakta.
Tarikat ve hurafelerin tutsağı olmuş İslâm ve yapıları, doğu tipi toplum, devlet ve hükümet üretir ve sonunda doğu tipi despotizm kurulur.
***
Türkiye Cumhuriyeti devleti ve toplumu, 1950’den bu yana, sağcı-muhafazakar-dinci iktidarlar sayesinde giderek doğu tipi despotizme doğru yol almaktadır. Tarikat ahlakının üç önemli dayanağı vardır : Cihat, biat ve itaat !
Anayasa’nın 174. maddesinin koruması altında bulunan Devrim Yasaları’nın gerekçelerini okumadan Cumhuriyet’in doğu despotizminin kaynaklarını kurutmayı amaçladığını anlayamayız. Mustafa Kemal, 30 Ağustos 1925 tarihinde Kastamonu’da yaptığı konuşmada tekke ve zaviyelerle ilgili olarak şunları söylüyordu:
“Ey efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru, en gerçek tarikat, uygarlık tarikatıdır. Uygarlığın emrettiğini ve istediğini yapmak insan olmak için yeterlidir !”
Cumhuriyet, 30 Kasım 1925 tarihli “Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun” ile feodalizme çok önemli darbeler indiriyordu. 1925 yılında TBMM’nin “Fesat Kaynağı, hainane girişimlerin zemini” ilan ettiği tarikatlar, günümüzün utanmaz tarihçi ve sosyologları tarafından Sivil Toplum Kuruluşu olarak yutturulmaktadır.
***
Doğu despotizminin üç ayağı vardır : Dinlikten çıkmış din, feodal düzen ve ordu !
Ne var ki bu şablon 1923’ten bu yana Türkiye’de yürümüyor. Çünkü TSK doğu despotizminin buyruğunda değil, Cumhuriyet’e ve Devrim Yasaları’na bağlı. TSK doğu despotizminin dayanağı olmayı kabul etmediği için AB’ye ve demokratikleşmeye karşıymış gibi gösteriliyor. Oysa demokrasinin önündeki en büyük engel feodal düzen ile tarikatların Cihat, Biat ve İtaat ilkesi. Feodal düzen ve tarikatlar insanların bireyleşmesinin, bireylerin özgürleşmesinin, özgür bilinç ve irade sahibi olmasının önündeki en büyük engeldir. TSK, tarikatlar ve feodal düzen ile işbirliği yapmadığı için onu tasfiye etmek ve yerine doğu despotizmine uygun bir TSK kurmayı hayal ediyorlar. Ve bu nedenle de imam hatip mezunlarını TSK’ya subay yapmak istiyorlar.
***
2007’nin son yazısını doğu despotizmine ayırdım. 2008 yılında bu konunun üzerinde daha çok duracağım. TSK, demokrasinin önündeki en büyük engel gibi gösteriliyor. Ama doğu tipi despotizmin feodal ve tarikat ayakları yıkılmadan gerçek demokrasi asla kurulamaz.
Haysiyet sahibi gerçek tarihçiler ve sosyologlar ağızlarındaki kilidi kırmalı artık !