DOKTORUN FERYADI’NA DEVAM

Bursa Tabip Odası’nın yaptığı mesleki ameliyatı izlemeye devam edelim:
***
“Yöneticilerim 59 yaşındaki bir meslektaşıma 5 günde bir 24 saatlik nöbet koyabilirler.
Normal mesaim sırasında günde 65 hasta için randevu vererek bakmamı isterler. Bu 65 kişiye bakıp çeşitli nedenlerle gelen hastaların eklenmesi ile sayıyı 100’lerin üzerine çıkarabilirim. Tabii bu arada sana kaç dakika ayırdığım hep aklımdadır (3.6dk). 3.6 dakikada seni asla muayene edemediğimi bilirim, seninle pek konuşmam. Belki yüzüne bile bakmam. Çünkü fırsatım yoktur.Yöneticilerim de bu kadar sürede sana bakamayacağımı bilirler elbette. Ancak neden bu kadar randevu verirler, hiç anlamam.”
***
”Yöneticilerimin üzerindeki büyük yöneticiler bana ve arkadaşlarıma yeterli ücret vermezler. Bana eksik kalan hakça yaşayacağım ücret kısmını vermek için performans adında bir yöntem uygularlar. Ben hakkım olan bu kalan kısmı alabilmek için sana 3.6 dakikada bakmak ve bunun tüm risklerini üzerime almak zorunda kalırım. Yöneticilerim benim belirli sayıdan fazla hastaya adam gibi bakamayacağımı bilmelerine rağmen fazla hasta bakmayı körükleyen bu sistemi savunmaya devam eder, beni de seninle karşı karşıya getirirler (Sistemdeki tüm çarpıklığın sebebi benmişim gibi).”
***
”Bu arada memleketin Avrupa Birliği’ne girme aşamasına geldiği, yöneticilerimiz tarafından her ortamda söylenmektedir. Avrupa Birliği vatandaşı, halen en az 18 dakikada muayene olmaktadır. Yani Avrupalı bir hekim günde en fazla 20 hastaya bakmaktadır. Bundan böyle ben de 3,6 dakikada hasta bakmaya zorlanmak istemiyorum. Yeni ceza yasası ile baktığım hastaların tüm sorumluluğunu almam isteniyor, gerekirse yargılanabiliyorum. Yaptığım işi gerektiği gibi yapmak için 18 dk dan azının yetmeyeceğini biliyorum.Bu nedenle artık hastalarımı muayene ediyormuş gibi yapmayacak ve sana gerekli zamanı ayıracağım. Yöneticilerim de maksimum performansımı 20 hasta baktığımda versinler. 20 hastadan fazla hasta baktığımda bana performans diye bir ücret verilmesini kabul etmiyorum artık. Çünkü bu ücret senin sağlığını bozuyor. Bunun bilincine var ve senin oyların ile seçtiğin yönetenleri uyar. Memleketimin de şartlarını göz önüne alarak ve dengeleri de koruyarak, muayene sırasında sana artık daha fazla zaman ayıracağım. Hedefim 18 dakikadır. Ortam uygun olur ve baskı görmezsem buna ulaşmaya çalışacağım. Saygılarımı sunarım.”
***
Dün de yazdığım gibi, eğitim ve sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinden yana değilim. Ancak, eğitimi özelleştirerek okulları tarikatların eline teslim etmeyi planlayan AKP hükümeti neden sağlık hizmetlerini A’dan Z’ye özelleştirmiyor? Özel eğitimde öğrenci başına 1000 YTL. verdiği gibi sağlıkta da hasta başına 1000 YTL. yatırır ve bu dertten kurtulur.
Ayrıca, yerli ve yabancı yatırımcıların ilkin ülkenin geri kalmış, sanayi girmemiş bölgelerine yatırım yapmalarını zorunlu kılmasını AKP hükümetine tavsiye ederim. Hodri meydan!
Gariban hekimlerin ümüğünü sıkmak çok kolay!