DÜN KALDIĞIMIZ YERDEN

Son yıllarda yayınlanan Frances Stonor Saunders’in “Parayı Verdi Düdüğü Çaldı” (Doğan Kitap), John Perkins’in “Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları I, 2” (April Yayıncılık) ve Mark MacKinnon’un “Renkli Devrimlerin Sırrı : Yeni Soğuk Savaş” (Destek Yayınları) gibi kitaplar günümüzde dönen ekonomik, politik dolapları, fesat ve oyunları anlamamıza katkıda bulunuyor.
Bu dolap, fesat ve oyunlara, dahası darbelere katkısı bulunan şirketokrasi şirketleri, sivil toplum örgütleri, CIA ve benzeri özel servisler, “Pentagon”lar bu türden kitapların konusu. Belgesel kitaplar.
***
Bu hafta İstanbul’a gelmesi gereken, birkaç yazımda adını andığım Mark MacKinnon’un kitabından söz ettim. Marc MacKinnon Yeni Soğuk Savaş’ta Sırbıstan, Ukrayna ve Gürcistan’da yapılan, Özbekistan’da yapılamayan renkli devrimleri ve bu devrimlerin hazırlayıcılarını, yapımcılarını anlatıyor. Bu hazırlayıcılar ve yapımcılardan ve bunların temsilcilerinden Türkiye’de sık sık söz ediliyor, sözcü ve temsilcilerinin görüş ve yazıları başta Zaman ve Radikal olmak üzere güzide basınımızda yer alıyor.
Kitabı özetlemem olanaksız. Okursanız Türkiye’nin içinden geçtiği Yeni Soğuk Savaş dönemini kolayca tanıyacaksınız.
Okumaya fırsat bulamayacaklar için bazı örgüt adları vereceğim, akıllarında tutmaları için:
***
•Freedom House (Özgürlükler Evi) : ABD hükümeti ve Soros tarafından finanse edilen “Özgürlükler Evi” eski SSCB’ndeki Batı yanlısı muhalif hareketlere destek vermesiyle tanınıyor. Uzunca bir süre yönetimde kalan eski CIA Başkanı James Woolsey’in yerine, 2005 yılında, şiddet içermeyen rejim değişikliği konusunda uzman olan Peter Ackerman getirildi.
•The International Republican Institute (IRI – Uluslar arası Cumhuriyetçi Enstitü) : ABD Cumhuriyetçi Parti’nin uluslar arası kanadı. Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki kurulu düzeni yıkmak amacıyla gençlik gruplarına eğitim ve maddi destek sağlıyor. Cumhuriyetçi Başkan adayı senatör John McCain tarafından yönetiliyor. NED (Demokrasi için ulusal Bağış) tarafından destekleniyor.
•The National Democratic Institute (NDI – Ulusal Demokrat Enstitü) : ABD Demokrat Parti’nin uluslararası kanadı. Srrbistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki ayaklanmaları düzenleyen kuruluş. Eski dışişleri bakanı Madeleine Albright tarafından yönetiliyor. NED tarafından destekleniyor.
•The National Endowment for Democracy (NED-Demokrasi İçin Ulusal Bağış) : ”Demokrasi Projesi” olarak da adlandırılan ve finansmanı ABD hükümeti tarafından sağlanan demokrasiyi geliştirme ajansı. NED’ten bağış alan STÖ’ler Sırbistan, Gürcistan ve Ukrayna’daki ayaklanmaların ön saflarındaydı.
•Georges Soros. Herkes ne olduğunu biliyor.
•Ayaklanmaları yöneten STÖ’ler : B92, CeSID, OTPOR, KMARA, The Liberty Institute (Ayaklanmaları kışkırtan Soros destekli STÖ),RUSTAVI 2, PORA, ZUBR,
***
Adını verdiğim örgütler ve temsilcileri Türkiye’de cirit atıyor. Bizim STÖ’lerle çok yakın ilişkileri var. Küçük bir dikkatle tezgahları görebiliriz. Fesadın ilginç yanı : Renkli devrimlerde muhalefetleri destekleyen fesatçılar Türkiye’de iktidarı desteklemekte.