HALİL İNALCIK, “ATATÜRK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE”

Kitabına “Atatürk ve Demokratik Türkiye” adını verdiği, Atatürk ile Demokratik Türkiye’yi birlikte kullanmaya cesaret ettiği için Halil İnalcık’a (1918) teşekkür etmek istiyorum. Kırmızı Yayınları’na da böyle bir kitabı yayınladığı için. Çünkü AKP’yi destekleyen Cihangirligillere, “butik” solcularına ve başıbozuk goşistlere, neoliberallere ve elbette İslamcılara göre Atatürk ile demokrasi sözcüklerini yan yana kullanmak mümkün değildir, Atatürk ve dönemine diktatörlük ve faşizm sıfatları yaraşır.
Kafalarının içini ve takiyelerini çok iyi bildiğim için 1980’den bu yana bu güruh ile mücadele etmekteyim. “Güruh” sözcüğü için okurlarımdan özür dilerim ama 1923-1950 arası cumhuriyet dönemini faşist sıfatıyla tanımlamak için birbiriyle yarışan insanları başka bir sözcükle ödüllendiremem.
***
Cumhuriyet kendisiyle birlikle kanlı ve yeminli düşmanlarını ve muhaliflerini birlikte getirdi. Atatürk en yakın arkadaşlarının muhalefetiyle mücadele etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet de kurucu kadroda yer alan bazı çapsızın ihanetine uğradı.
1923’ten bu yana Cumhuriyet’in iki düşmanı vardı: Pantürkistler ile panislamistler. Bu ikisi Osmanlı İmparatorluğu’nu kurtarmak için “Muasır medeniyetçiler” ile birlikte yola çıkmış olan rakiplerdi. Pantürkistler düşmanlığı fazla sürdürmediler ama onların yerini pankürdistler aldı 1925’ten itibaren.
1980’den özellikle de 28 Şubat’tan sonra İslamcılar, Kürtçüler ve uzaktan kumandalı neoliberaller Cumhuriyet ve TSK’ya karşı görülmemiş bir karalama kampanyası başlattılar. Başta Atatürk’ün Söylev’i olmak üzere yazılmış bütün tarih kitaplarını “resmi ideoloji”nin borozanı “resmi tarih” olmakla suçladılar. Ardından Ermeni ve Kürtçü tezlerini savunan kendi alternatif tarihlerini ileri sürdüler. Ve özellikle ABD ve Avrupa Birliği çevrelerinde kabul ve destek gördüler. “Destek” diyorsam desteğin türlü çeşitlisi.
***
“Tarihçilerin Kutbu”, “Tarihçilerin Everesti” Halil İnalcık hocayı da resmi tarihçiler sınıfına sokar mı bu fantirifitton tarihçiler ? Bilemem. Ama Cumhuriyet’in payandaları birer birer altından çekilirken, Anayasa’nın 2, 3 ve 4. maddelerinin değiştirilerek Cumhuriyetin niteliklerinin yeniden tanımlanmasını isteyen gençlerin Halil İnalcık Hoca’nın kitabını okuması gerektiğini düşünüyorum. Adam olmak için !
Çin’de Atatürk üzerine araştırmalarıyla tanınan Prof.Dr.Hu Zhenhua, Çin halkına önderlik yapan Sun Yatsen gibi Atatürk’ü de çocukluğundan bu yana çok iyi bildiğini söylüyor : “Çünkü bizim ülkemizde yıllardan beri lisede mecburi ders kitabı olarak okutulan Yakınçağ ve Çağdaş Dünya Tarihi kitabı, Mustafa Kemal ve onun önderliğindeki Türk devrimini de içermektedir. Hatta kitabın ilk sayfasında Lenin ve Gandi’yle birlikte Atatürk’ün de portresi bulunmaktadır” (Cumhuriyet, 27.07.07).
Çinlilerden daha iyisi beklenemezdi zaten. Küllisi toplum mühendisliği ürünü kalas, küllisi ezberci, hamısı faşist ve Kemalist. Cumhuriyet devrimlerinin tepeden inme yapıldığını ileri süren tarihçi Mete Tuncay hepsine sıfır verip sınıfta çaktırır billahi !