HESAPLAŞMA

Her kim ki terazinin bir kefesine laikliği öteki kefesine dinciliği ve şeriatçılığı koyar onun cumhuriyetçiliğinden de demokratlığından da kuşku duyarım. Çünkü meşru ile gayrı meşruyu karşılaştırarak bir tutmakta, eşitlemektedir.
***
Biri şöyle yazıyor: “Bir yanda laiklik diye, diğer yanda türban diye toplumu kesin kutuplara ayırmanın ülkemiz için ne kadar büyük bir tehlike olduğunun farkında mısınız? Böyle cepheleşmenin bu ülkede her şeyin başı olan istikrarı altüst edeceğini bilmiyor musunuz?” / “Türban ve laiklik diye, laik ve antilaik diye Türkiye’yi cepheleştirmeye çalışanlar hiç kuşkunuz olmasın, bu ülkeye en büyük kötülüğü yapıyorlar.” (Hasan Cemal, Milliyet, 08.06.06)
***
Demek ki laiklik ülkenin istikrarını şimdiye kadar sağlamamış, istikrarın korunması için laikliği savunmaktan vazgeçeceğiz. Çünkü laikliği savunmak türbanı meşrulaştırır (!)…
Böylesine yüzsüz cumhuriyet düşmanlığına az rastlanır!
Meşru (laik) ile gayrımeşru (antilaik) çelişkisinin faturasını el altından laik cumhuriyete kesmekten daha büyük bir kötülük olabilir mi?
****
Yazar laikliği savunmayı ahmaklık diye tanımlıyor. Peki laikler kendisini cumhuriyet düşmanı olarak ilan etseler ne olacak? Ayıptır ve günahtır!
Laik cephe devletin, cumhuriyetin, çağdaş toplumun cephesidir ve bu cephe Anayasa’ya ve yasalara uygundur!
Bu cepheye karşı antilaik cephe, şeriatçi cephesi, türban cephesi, Nakşibendi cephe, Nurcu cephe, Fethullahçı cephe kurmak neyin nesi oluyor ? Bunlar da mı meşru ?
Laik cephe diye sıradan bir yığışım yoktur!
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının oluşturduğu Anayasal ve yasal bir kitle söz konusu. Eğer ülkenin toplumsal dengesi, ekonomik istikrarı laik cephe demokratik ve laik cumhuriyeti savunduğu için bozulacaksa bozulsun.
Böyle saçma ve haince karşılaştırmalar, eşitlemeler yapıldıkça hiç kuşku olmasın, denge de istikrar da bozulur.
Herkesin keyfine göre laiklik ısmarlamayız. Ülke istikrarsızlığının gerçek failleri, laikliği tartışma konusu yapanlar, laiklik karşısında cephe kuranlar ve bu cepheleri meşrulaştıranlardır.
***
Bir başkası da karar verememiş, “Laiklik: Hakemlik mi, iktidar mı?” diye soruyor.
Laiklik neden hakem olsun, elbette iktidar. Cumhuriyet, laik demokrasinin temelleri üzerinde oturuyor. Laiklik muhalefete düştüğü anda ne cumhuriyet kalır, ne de demokrasi.
Laik devlet kuşkusuz hakem devlettir. Hakem devlet neyin hakemidir, hangi maçın, hangi anlaşmazlığın, hangi uzlaşmazlığın? Dinler ve inançlar arasındaki sorunların adil hakemidir!
Laiklik konusunda devlet hakem değil taraftır. Laiklik ile dinler ve inançlar arasında bir sorun varsa, devlet laikliğin yanındadır, onun savunucusudur.
Yazdıklarımı anlama yaşına gelen herkes anlayabilir.
Gizli cumhuriyet düşmanlarının hakemliği, irticadan da tehlikelidir!