İKİNCİ CUMHURİYETÇİLİĞİ BEN ÇÖKERTMEDİM

Meğer İkinci Cumhuriyetçilik çökmüş. Yazdılar. Böylece ben de öğrendim. Yazıda birkaç kez benim de adım geçiyor. Ama itiraf ve ilan ediyorum ki İkinci Cumhuriyetçiliği ben çökertmedim. Büyük depremde yıkılan İzmit ve Gölcük evleri gibi çürük temelleri yüzünden çökmüştür.
İkinci Cumhuriyet, Birinci Cumhuriyet dedikleri 1923 Cumhuriyeti’ni çökertmek amacıyla tezgahlanmıştı. Tezgahın başına da pan-humanist ideologlardan Mehmet Altan geçmişti. Mehmet Altan dolayısıyla İkinci Cumhuriyetçilik’in de ideologu oluyordu.
***
1923 Cumhuriyeti’nin ideologları : Başta Mustafa Kemal olmak üzere Harbiye’den zabit çıkar çıkmaz Libya ve Yemen çöllerinde, Makedonya ve Kafkas dağlarında, Galiçya düzlüklerinde, Çanakkale siperlerinde savaşın ve barışın gizlerini öğrenmiş Kuvvayı Milliye kadrosu.
İkinci Cumhuriyet’in ideologları : Çetin Altan’ın oğlu, Ahmet Altan’ın kardeşi Prof.Dr.Mehmet Altan ve “Ana rahmine ‘haklı’ düşenler” ortaklığı. Yani Marksizm dağlarında, Filistin çöllerinde, Bekaa vadilerinde, Maocu Çin’in engin ovalarında, Arnavutluk tepelerinde, liberalizm bataklığında bir kişisel yenilgiden ötekine koşanlar, yenilgilerinin ve yeteneksizliklerinin faturasını Türkiye’ye ve 1923 Cumhuriyeti’ne çıkartarak, her yenilgiden sonra kendi küllerinden kılık değiştirerek doğanlar.
Şimdilerde neo-liberalizm ile İslamcılık kapılarında siftiniyorlar. Bundan sonra hangi değişimi geçirip kimin kılığına girerler bilemem. Ama kesinlikle bildiğim bir şey var : Gene kendi kendilerine meftun (narsist) dünyalarında “Haklı” olacaklar ! Huyları böyle !
***
Pirleri yaptıkları Francis Fukuyama’yı öykünerek Ulusal Devlet’in sona erişini ilan etmişlerdi. Ama geçen yıl, Devlet İnşası (Remzi Kitabevi) ile Fukuyama’dan okkalı bir kazık yediler. Meğer ulusal devletler ölmemiş, dünya düzeninin orta direkleri imişler. Özelleştirmeciliğin, küresel sermaye ve politikanın hizmetkarı oldular, ama bunların ABD’nin bile işine yaramadığını görmekteler. Onlar görmüyor ama 1929’da balonu patlayan liberalizmin neoliberal halinin aynı kaderi paylaşacağını haber verenler var.
Türkiye’de Kıbrıs konusunda, Ermeni soykırımı fesadı sayfalarında, PKK ve Kürt milliyetçiliği hesabında kamuoyu ile ters düştüler. Büyük bir heves ve aşkla buyruğuna girdikleri İslamcı AKP iktidarının fos çıktığını gördüler.
Bu bozgunlar karşısında havaciva İkinci Cumhuriyetçilik değil Çin Seddi bile çökerdi !
***
İleti gönderen okurlar, falanca gazetede filanca yazıcı size küfrediyor diye haber veriyorlar. Seyirci konumundaki kimi yazarlar da, yanıtlamadığım halde, bana saldıran bazı yazarlarla tartışma yaptığımı ileri sürüyorlar. Okuduğum ya da okumadığım gazetelerin küfürbazlarıyla tartışmak niyetinde değilim. Diledikleri kadar hamamda küfür şarkıları söyleyebilirler. Benim tek muhatabım vardır : Okurlar !…