İMAM-HATİPLERE DAİR HARBİ KONUŞMAK

Milliyet Gazetesi (17.02.08), YÖK Başkanı Prof.Dr.Yusuf Ziya Özcan’ın Eğitim Komisyonu’nun başına getirdiği Prof.Dr.Halis Ayhan ile yaptığı bir söyleşiyi yayınladı. Prof.Ayhan’ın yanıtlarında benim yıllardır söylenmesini beklediğim gerçekler var. Ayı avcısı kendi kazdığı kuyuya düşüyor:
***
MİLLİYET: İmam hatip öğrencileri din görevlisi olmayacaklarsa bu okullar amacından çıkmaz mı?
PROF.DR.HALİS AYHAN : Birincisi, bu liseler din eğitimi yapacak eleman ihtiyacına cevap veriyor. İkincisi, liselerde din eğitimi isteği var. Aile ‘imam, hatip olmasın ama dinini iyi öğrensin’ istiyor. Kızların imam, hatip olması zaten mümkün değil. ‘Devletim okul açmış, müdürünü öğretmenini tayin etmiş, ben devlete güveniyorum, çocuğum burada okusun’ diyor. ‘Bu yöntem bilimsel değil’ diyen arkadaşlarıma soruyorum. Bu yeterli değilse yerine ne koyalım ?
MİLLİYET : Batıda imam-hatip lisesi modeli var mı ?
PROF.DR.HALİS AYHAN : “İmam hatip lisesi modeli Batı’da yok. Doğu’da yok. Nereden çıktı ?” diye eleştirenlere şunu söyleyebilirim : Bu Cumhuriyet’in kurup geliştirdiği bir model.
***
Söyleşiyi kim, kimler yaptıysa hararetle kutlarım. Çin işkencesinde, Filistin Askısı’nda bile alınmayacak bilgileri almışlar Prof.Dr.Ayhan’dan.
Prof.Dr.Halis Ayhan, imam-hatiplerin ruhsatsız işporta tezgahları gibi açıldığını sanıyor galiba. Ruhsat var : 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği Yasası). Bu yasanın imam-hatiplerle ilgili maddesini Prof.Dr.Halis Ayhan’a hatırlatalım :
“Eğitim Bakanlığı, yüksek diyanet uzmanları yetiştirmek üzere üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak ve imam ve hatiplik gibi din hizmetlerinin yerine getirilmesi göreviyle yükümlü memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır.”
***
Yasanın sözünü ettiği okullar günümüzün (güya ve sözde) İmam-Hatip Liseleri’dir. Bu okulun mezunlarının görevleri de yasa tarafından belirlenmiş: İmamlık ve hatiplik yapmak.
Peki yasada “Çocuklar imam ve hatip olmasın ama dinini öğrensin!” maddesi var mı ? Yok ! Yasaya uymak zorunlu değilse, bari dinini bilen berber ve sünnetçi de yetiştirsinler !
İmam-hatiplerde kızların okuması yasanın amacına aykırıdır. Kız öğrenci alımına derhal son verilmesi gerekmektedir. Prof.Dr.Halis Ayhan, imam-hatiplerin benzerlerinin dünyanın herhangi bir ülkesinde bulunmadığını söylerken çok haklı. Kimi İslamcı yazıcılar ve siyasetçiler gibi, yüz yıldır laik eğitim yapan eski kilise okullarını örnek göstermeye kalkışmaması çok önemli. İşin doğrusu da bu. Fransa’da imam-hatip okuluna benzeyen “Petit Seminaire”lerin en sonuncusu 1975 yılında kapatılmıştı. Prof.Dr.Halis Ayhan’a bir tavsiyem var: 3 Mart 1924 tarih ve 430 sayılı yasayı buldursun ve gerekçesiyle, TBMM’de yapılan konuşmalarla birlikte birkaç kez okusun. Yapılması gereken şu : Bu okulları özgün amaçlarına uygun olacak şekilde yeniden organize etmek !
Başbakan, “Din devleti kurmak gibi bir niyetimiz” yok diye yemin ediyor, ama Prof.Dr.Ayhan’ın sözleri onu yalanlıyor. Çünkü günümüz İHL, din devletine açılan kapıdır !