“İRTİCA SUÇ OLMAKTAN ÇIKTI”

Dünkü yazımı hatırlayınız! 30 Kasım 1925 tarih ve 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına Dair Kanun”un irticaya karşı çıkartıldığını yazmıştım.
Aradan 85 yıl geçtikten sonra, bir mürteci gazete 21 Kasım 2010 günü, “İrtica suç olmaktan çıktı!” diye manşet atıp Cumhuriyet düşmanlarına, karşıtlarına müjde veriyor.
Bu müjdenin kaynağı ne?
***
Bu müjdenin kaynağında, Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaset Belgesi (MGSB) var. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çicek söz konusu belgenin yeni şeklinin Bakanlar Kurulu’nda kabul edildiğini açıklamış. Çiçek şöyle konuşmuş:
•“MGSB’de daha önce irtica gibi soyut tanımlara yer verilmişti. Yeni belgede bu tanımın çıkartıldığı ve yerine silahlı şiddet yanlısı terör örgütlerinin isimlerinin konulduğu ifade ediliyor.” (Milliyet, 21.11.10)
“Bu çerçeve nasıl çizildi?” sorusunu Cemil Çicek şöyle yanıtlıyor:
•“Hukuken tanımlanması mümkün olmayan kavramlar bu metin içinde yoktur. Bir şeyi tanımlayamıyorsanız o, tam tersine, milli güvenlik siyasetine zarar verir.”
•“Devletin sahibi millettir, kendi milletini tehdit olarak göremez.”
***
Durum anlaşılmıştır: Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, eski MGSB metinlerinde yer alan “İrtica” terimini kesin bir tanımı olmadığı için çıkartıldığını yerine somut terör örgütlerinin adlarının yazıldığını söylüyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nde “İrtica”nın bir tek tanımı vardır: Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucu ilke ve felsefesine karşı yapılan her türlü girişim ve eylemlere, “İrtica” denir.
•Anasaya’nın değişmez maddelerine karşı girişilen her eylem irticadır.
•Anayasa’nın 174 maddesinin koruması altında olan 8 devrim yasasına karşı girişilen her eylem irticadır.
•Örneğin, Tevhidi Tedrisat Kanunu’na aykırı olarak imam-hatip okullarına klasik lise kimliği kazandırılması irticadır. Bu okullara kız öğrenci alınması da irticadır.
•Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına Dair Kanun’a muhalefet ve bu yasayı işlemez hale getirmek irticadır.
•Şapka Giyilmesine Dair Kanun’a muhalefet irticadır.
•Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’a muhalefet irticadır.
•Okullarda zorunlu din dersi irticadır.
•Alevilerin inanç özgürlüğünün engellenmesi irticadır.
•Tarikatların ticaret dünyasına ve siyasete egemen olması irticadır.
•Türban irticadır! Vb.
***
1950’den bu yana adım adım ilerleyen ve 2002’den sonra fiilen iktidara gelen irtica, Bakanlar Kurulu Kararı’na göre artık illegal olmayacak. İrtica ile, elinde silah yokken mücadele edilir. Eline silah geçiren irtica seni teslim alır. İşbirliği yaparsan daha kolay teslim alır!