“İSLÂMDA DİYALOG YOKTUR”

Benim tercihim Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk’ün yazılarıdır ama, İslâm konusunda, Yeni Şafak yazarı Prof.Dr.Hayrettin Karaman ile Milli gazete yazarı Mehmed Şevki Eygi’yi de özel bir dikkatle okurum. Üçü de “harbî” yazar ve insandırlar.
Bu türden insan-yazarlarla ya anlaşırsınız ya da anlaşmazsınız. Yaşar Nuri Öztürk ile anlaştığım (başta Cumhuriyet ve devrimleri) birçok konu başlığı vardır ama öteki iki yazara ilişkin tavrımı onların Cumhuriyet ve devrimlerine karşı “sarsılmaz” karşı tutumları belirler.
***
15 nisan 2010 tarihli Vakit gazetesi, Mehmed Şevki Eygi’nin Milli gazetede yayımlanan “İslâmda Diyalog Yoktur” başlıklı yazısını aktararak yayımlamış. Bu yazı aslında Fethullah Hoca ve hempalarına karşı ama ben de bir ucundan irdelemek istiyorum.
Mehmed Şevki Eygi tamı tamına 19 başlıkta İslâmın başka din ve inançlarla diyaloga giremeyeceğini özetlemiş.
“İslâm diyalogu kabul etmez” başlıklı 19.madde şöyle : “İslâm’a, en güzel ve uygun şekilde Hak dinine dâvet ve Hak dinini tebliğ vardır. Müslümanlar bu dâvet ve tebliği ihmal ederlerse veya gereği gibi yerine getirmezlerse günahkâr olur, vebal altında kalır.”
İkinci maddede de şöyle buyuruyor: “Kur’ân Allah kelâmıdır, kul sözü değildir. Peygamber ancak tebliğ etmiştir (bildirmiştir).”
***
Oysa demokrasi diyalog ve uzlaşma rejimidir. “İslâm’da diyalog yoktur!” diyen Üstad Eygi, dolayısıyla, “İslâm’da demokrasiye yer yoktur” da demektedir. Üstüne giderseniz, “İslâm’ın batı tipi demokrasiye ihtiyacı yoktur. İslâm’ın demokrasisi Kur’an’da yazılıdır!” der. Ve bunu dediği zaman akan sular durur. Böyle konuşan birine söyleyecek hiçbir söz bulamazsınız! Siz kendinizi Müslüman saysanız da “O” Müslüman sizi hak dinine davet eder, dinin buyruklarını tebliğ eder. Müslüman olmak ve öyle kalmak için batı tipi demokrasiden, laik hukuktan, laik devletten vazgeçmek zorundasınız.
Sorgulamadan özgür olunamaz, özgür olmadan demokrat olunamaz, demokrat olmadan çağdaş cumhuriyetçi olunamaz. Üstad Eygi kendi açısından ve haklı olarak “Biat” ve “İtaat”ı tebliğ ediyor.
Ben Üstad Mehmet Şevki Eygi’yi kesinlikle kınamıyorum. Böyle bir şeye hakkım yok. Ancak laik bir ülkede birlikte yaşamamızın mümkün olabileceğini, İslâmi bir rejimde birlikte yaşamamızın ne yazık ki mümkün olamayacağını düşünüyorum.
***
Üstad Mehmet Şevki Eygi çok haklıdır. Müslüman kimseyle diyaloga girmez ve kimseyle uzlaşamaz. Bunun yadsınmaz kanıtı Anayasa konusunda her türlü diyalogu ve uzlaşmayı reddeden Başbakan Erdoğan’dır!