İSPANYA BÜYÜKELÇİSİ KENDİ ANAYASASINI BİLMİYOR

8 Şubat 2010 tarihli Akşam gazetesinde Utku Çakırözer’in İspanya Büyükelçisi Joan Clos ile yaptığı bir söyleşi yayımlandı.
Utku Çakırözer Büyükelçi’ye soruyor : “Türkiye 1982 Anayasası’nı değiştirmeden AB’ye üye olamaz mı ?”
Cevap: “Çok zor. İspanya’da bir askeri rejim tarafından yazılan bir anayasayla AB’ye üye olamayacağımızı biliyorduk. Bu nedenle anayasamızı değiştirdik.”
Utku Çakırözer soruyor : “Nelerin düzeltilmesi lazım ?”
Cevap : “Askerin siyaset üzerindeki etkisi, yargı bağımsızlığı, özgürlükler konuları düzeltilmeli.”
Benim İspanya anayasası üzerine 6 ve 7 ekim 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde iki yazım yayımlandı. 7 Ekim 2009 tarihli Hürriyet gazetesinde yayımlanan “İspanyol Anayasasının 8. Maddesi” başlıklı yazımdan iki alıntı yapacağım:
***
1) 10 Ocak 1961 tarih ve 10703 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 35 : “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.”
TSK’yı rejimin garantörü yapan yasa 27 Mayıs 1960 darbesi döneminde çıkartılmış. Dolayısıyla antidemokratik bir dönemin ürünü olarak kabul edilebilir.
2) 31 Ekim 1978 tarihli İspanyol Anayasası’nın 8. maddesini birlikte okuyalım : “Kara, deniz ve hava ordularından oluşan silahlı kuvvetler İspanya’nın egemenlik ve bağımsızlığını güvence altına almak, ülkenin toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini korumakla görevlidir.” (Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.)
İspanyol Anayasa’nın 8.maddesi, bizim naylon demokratların çağdaş demokrasinin Kabesi saydığı bir metinde yer alıyor. 31 Ekim 1978 tarihli İspanyol Anayasası faşist Franko rejiminin pisliklerini temizlemek ve gerçek demokrasiyi kurmak için çıkartılmış idi.
***
Yukarıdaki iki örnekten anlaşılacağı üzere İspanya ve Türkiye’de askerin siyaset üzerindeki vesayetini kanıtlayan iki kanıt var.
Türkiye’deki dayanak bir yasa maddesi. Oysa İspanya’daki dayanak bir anayasa maddesi.
AKP hükümeti TSK Genel Kurmay Başkanlığı ile uzlaşarak ya da uzlaşmadan 10 Ocak 1961 tarih ve 10703 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesini kaldırabilir. Bir anayasa maddesinin değiştirilmesi gerekmez. TBMM’de bunun için gereken oy çoğunluğuna sahip.
Oysa İspanya söz konusu anayasa maddesini değiştirmek zorunda.
Benim 6 ve 7 Ekim 2009 tarihli yazılarım “AB ülkelerinde silahlı kuvvetler vesayeti yok” yalanını bozan metinler. Demek ki Utku Çakırözer bu iki yazıyı okumamış. Olabir, ama büyük eksiklik. İspanya Büyükelçisi ise kendi anayasasını bilmiyor.
Bana gelince : Söz konusu 35.maddesin kaldırılmasından yanayım. Darbe yapacak ordunun yasal dayanağa gereksinimi yoktur. Bu kadar yeter !
Bütün gazete yazıcılarına ve Anayasa uzmanlarına bir tavsiyem var : Bu yazımla birlikte 6 ve 7 Ekim 2009 yazılarımı kesip arşivlerine koysunlar. İşlerine yarar, yaramaz mı ?