İSPANYOL ANAYASASI’NIN 8. MADDESİ

10 Ocak 1961 tarih ve 10703 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu madde 35 : “Silahlı Kuvvetlerin vazifesi, Türk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır.”
***
“Temel haklar ve özgürlükler, yargının bağımsızlığı, askerlere verilen mahfuz alanlar, vesayetçi yetkiler şimdiki Anayasa’nın (1982 Anayasası, Öİ) en fazla sıklıkla eleştirilen hükümlerini teşkil etmektedir. Türk ordusu, daha çok kurumsallaşmış demokrasilerde olduğundan çok fazla siyasal etkiye ve prestije sahiptir. Ancak, ilginç ve paradoksal bir şekilde, öyle görünmektedir ki, Türklerin çoğunluğu demokrasi ile bu tür askerî ayrıcalıkları uyuşmaz olarak görmemektedir. Ordu hâlâ, köktenci İslamcı tehdit karşısında, laik demokrasinin esas garantörü olarak algılanmaktadır. Kamuoyu araştırmaları devamlı olarak Silahlı Kuvvetleri’nin en fazla güvenilen kamusal kuruluş olduğunu göstermektedir. Sivil-asker ilişkilerinin kamusallaşmış Batı demokrasileri çizgisinde reorganizasyonu, öyle görünmektedir ki, ancak İslamcı tehdit sona erdiği zaman mümkündür.” (Prof.Dr.Ergun Özbudun, “Çağdaş Türk Politikası”, Doğan Kitap, Şubat 2003, S.134)
***
Yukardaki satırlar Prof.Dr.Ergun Özbudun’un, Türkiye Cumhuriyeti’nde “Demokratik Pekişmenin Önündeki Engeller”i incelediği ve İngilizce yayınlandığı için Ali Resul Usul tarafından Türkçeye tercüme edilen bir kitabından alındı.
AKP yandaşlığıyla ünlenen yazar aktardığım düşüncelerin hâlâ arkasında mıdır ? Ancak 1982 Anayasası’ndaki sözde “Türk” vurgusuna alerjisi olan “Prof.Dr”un kitabının adında “Türk” sözcüğünü kullanması epeyce anlamlı olmalı. Ayrıca, Türk demokrasisi üzerindeki “TSK vesayeti”nin İslamcı tehdit sona erinceye kadar devam edebileceğini de söylüyor.
Ülkenin bobstil demokratlarına soracak olursanız, Türk Silahlı Kuvvetler İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesinin faşizm damgası taşıdığını söylerler.
Avrupa Birliği de 35.maddeye karşı ! Kendini demokrat sayan ve sanan herkes 35.maddeye karşı. AKP hükümeti de bu maddeye karşı. Ama kimse AKP hükümetine bu yasa maddesini neden kaldırmadığını sormuyor. Ve 35.maddenin sorumluluğunu TSK ve CHP’ye yüklüyor. Hay gözünü sevdiğim bobstil demokrasi !
Şimdi, 31 Ekim 1978 tarihli İspanyol Anayasası’nın 8. maddesini birlikte okuyalım : “Kara, deniz ve hava ordularından oluşan silahlı kuvvetler İspanya’nın egemenlik ve bağımsızlığını güvence altına almak, ülkenin toprak bütünlüğünü ve anayasal düzenini korumakla görevlidir.” (Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.)
***
TSK’yı rejimin garantörü yapan yasa 10 Ocak 1961 tarihinde, 27 Mayıs 1960 darbesi döneminde çıkartılmış. Dolayısıyla antidemokratik bir dönemin ürünü olarak kabul edilebilir.
Ama İspanyol Anayasa’nın 8.maddesi, bizim bobstil demokratların çağdaş demokrasinin Kabesi saydığı bir metinde yer alıyor. 31 Ekim 1978 tarihli İspanyol Anayasası faşist Franko rejiminin pisliklerini temizlemek ve gerçek demokrasiyi kurmak için çıkartıldı. Üstelik TSK İç Hizmet Kanunu’nun 35.maddesinden çok daha ayrıntılı bir anayasa maddesi.
Hiçbir yorum yapmıyor, sözü Baskın Orangillere ve Prof.Dr.Ergun Özbudun’a bırakıyorum !