“KEMALİZM’İN SORUNU İSLAM’LA”

İslamcı Vakit gazetesi dostlarını ve düşmanlarını çok iyi seçer ve bilir. En muteber dostlarından biri Murat Belge’dir. Cumhuriyet’e karşı, laikliğe karşı, Kemalizm’e karşı, devrimlere karşı bütün karşı kanıtlarını onun yazılarından alır. Murat Belge bu özelliği ile Vakit gazetesinin meccani yazarıdır.
***
3 Haziran tarihli Vakit Murat Belge altın ocağında gene madencilik yapıyor. Beş sütuna kocaman bir manşet : “Kemalizmin sorunu İslam’la ! ‘Din tercih etmem söz konusu olsaydı Hıristiyanlığı tercih ederdim’ diyen Murat Belge, Kemalistlerin İslamiyet’i ‘ulusal kalkınma’ya engel olarak gördüklerini, menfaatlerine gelen durumlarda ise dini ‘araç’ olarak kullandıklarını yazdı. Belge, Kemalistlerin, topluma ‘Dindar olun, iyidir’ dediğini arkasından da hemen ‘Şimdi dininizi size ben öğreteceğim’ dediğini yazdı ve Kenan Evren’in meşhur konuşmalarından birini örnek verdi.”
***
Vakit gazetesi, Murat Belge’nin “Kemalizm ve Din” (Radikal, 02.06.07) başlıklı safsata yazısından yararlanıyor. “Ebedi haklı”, “Entelektüel mürteci” Murat Belge’nin Cumhuriyet’e saldırırken bu kadar sığlaşıp ilkelleşeceğini kesinlikle aklıma getiremezdim. İnsan yıllar yılı kendi çalıp kendi söylerse, “Devlet”e karşı kin ve intikamı kendine rehber yaparsa, demek ki sonunda böyle oluyor:
“Kemalizm genel olarak ‘din’ olgusuyla sorunu olan bir ideoloji değildir. Sorunu İslam’ladır ve bunun nedeni de bu dini ‘ulusal kalkınma’ya engel olarak görmesidir. Ama herhangi bir durumda İslam’ın araçsal bir ‘yarar’ı olabilecekse, Kemalist, bunu da sonuna kadar kullanmaya hazırdır : Evren’in zamanın Amerikan sosyolojisiyle birlikte ‘yeşil kuşak’ politikalarıyla bağdaşabilmesinden Tunceli’ye gökten ‘din kardeşliği’ broşürleri yağdırmaya kadar çok sayıda örneği vardır bunun.”
***
Murat Belge gibi bir allame-i cihanın “Komünizm” ile “Bir komünist”in, “Kapitalizm” ile “Bir Kapitalist”in aynı şey olmadığını bilmesi gerekmez mi ? Demek ki bilmiyormuş. Kapitalizm eşittir Adam Smith olmadığı gibi, “Komünist Parti Manifestosu”nu yazmış olsa bile Komünizm eşittir Karl Marx değildir. Komünizm denince işin içinde Engels, Lenin, Troçki, Stalin ve diğerleri de vardır. Tabii bir “ebedi haklı teoriysen” olarak Murat Belge’nin de katkıları vardır. Hakkını yemeyelim.
Murat Belge bu haliyle komünizmi ya da sosyalizmi ne kadar temsil ediyor ise Kenan Evren Kemalizmi onun milyonda biri kadar bile temsil edemez. Faşist darbeci Kenan Evren’i Cumhuriyet idealinin en yetkin temsilcisi olarak sunmak, tarih ve Cumhuriyet’e kara çalma girişiminden başka bir şey değil.
Kenan Evren gibi Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğrenim Birliği Yasası) ve Devrim Yasaları’nı hallaç pamuğu gibi atan bir darbeci kuşkusuz mürteci cemaatine imamlık da yapar. Yaptı ! Yapmıştır ! Darbeci Evren, Papa’ya Hıristiyanlığı, Hz.Peygamber’e de İslam’ı öğretir. Tıpkı Murat Belge’nin yıllardır Türkiye’ye komünizmi, sosyalizmi, yapısalcılığı, modernizmi, postmodernizmi, turizmi ve aşçılığı öğretmesi gibi.