MEHMET ŞEVKİ EYGİ DİYOR Kİ…

Mehmet Şevki Eygi bey, 30 Mart 2007 tarihli Milli Gazete’de, “Nasıl Bir Cumhurbaşkanı Seçilmelidir ?” başlıklı yazısında, feraset sahibi herkesin kabul edeceği özellikleri sayıyor gene. Kendisinden özür dileyerek, yazısının tamamını değil, bir bölümünü aktarıyorum.
***
“Soru 1 : Sayın Recep Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı olabilir mi ?
Yasal olarak olabilir. AKP Meclis’te çoğunluktadır. Prosedür bakımından Çankaya’ya kolayca çıkabilir. Bu yükselişte hiçbir mahzur (sakınca) olmaz.
Soru 2 : Cumhurbaşkanı olduktan sonra orada durabilir mi ?
İşte bu zor olur. Yükseklere çıkmak başka şeydir, orada durmak, oturmak başka şey. Kendisini kesinlikle rahat bırakmazlar, dehşetli çekişme başlar, büyük gerginlik ve kriz olur.
Soru 3 : Çankaya için nasıl bir aday lazımdır ?
Böyle bir adayda bulunması gereken birinci şart onun bir MUTABAKAT/UZLAŞMA adayı olmasıdır. Yani ülkenin güçlerinin en az yüzde doksanı bu adayı kabulde anlaşacaktır.
Soru 4 : Şu anda sayın Recep Tayip Erdoğan bey bu sıfata sahip midir ?
Değildir. Zaten gürültü ve gerginlik de bundan kaynaklanmaktadır.
Soru 9 : Sizce ideal bir cumhurbaşkanı adayının sıfatları nelerdir ?
Dindar olmayacak ama din, inanç, inandığı gibi yaşamak, düşünce hürriyetine taraftar olacak. Dini tatbikatı olmayacak. Eşi ve ailesi Batı hayat tarzını benimsemiş olacak. Resmi ideoloji takıntısı olmayacak. Ülkenin dominant dini olan İslam’a karşı kin, düşmanlık, nefret beslemeyecek. Seferad, Eşkenaz, Sabataycı kökenli olmayacak. Etnik kökeni Oğuz Türkü olursa tercihe şayandır. İçki içebilir. Laik olacak ama kesinlikle “laikçi” olmayacak. Üç-beş yabancı dil bilecek. Eşitlikçi olacak, ayrım yapmayacak. Mal ve servet beyanı şeffaf olacak. Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna beni ve benim gibi Türkiyelilerden birkaç kişiyi davet edecek kadar geniş ve kucaklayıcı olacak. (Sayın Ahmet Necdet Sezer, Çankaya’ya çıktığı yılın resepsiyonuna beni resmen çağırmıştı, gitmiştim, sonraki yıllarda onda yüzde seksen derecelik bir dönme ve katılaşma oldu…)
Soru 10 : Cumhurbaşkanı seçimlerinde hangi değerler ve ölçüler hakim olmalıdır ?
Birincisi HİKMET/BİLGELİK, ikincisi en geniş şekliyle toplumsal/milli UZLAŞMA/MUTABAKAT.
***
Mehmet Şevket Eygi beyin öne sürdüğü koşullardan sadece 9.maddede yer alanlarda kendi hesabıma bazı düzeltmeler yapacağım:
Anayasa ve Cumhuriyet ilkelerine yüzde yüz bağlı olmak koşuluyla tatbikatlı dindar olabilir. Elbette, sadece İslam’a değil hiçbir dine kin, düşmanlık ve nefret beslemeyecek. Etnik köken konusunda koşulsuz olmak gerekir. Bu konuda ve “Laikçi” ve “Türkiyeli” kavram-sözcüklerinde M.Ş.Eygi bey ile maalesef anlaşmam mümkün değil.
Görüyorsunuz, birbirine 180 derece zıt iki insan Cumhurbaşkanı’nın niteliklerinde nasıl anlaşabiliyor : Recep Tayip Erdoğan Cumhurbaşkanı olamaz, olmamalı. O olamaz ise hiçbir AKP’li de olamaz. CHP’li de. Cumhurbaşkanı adayı TBMM dışında aranmalı.