MERSİN İÇİN YENİLİKÇİLİK STRATEJİSİ

1978 yılı ağustos ayında, Ülker’le birlikte Atina’ya giderken Selanik’te durmuş ve Selanik Ticaret Odası’nın düzenlediği Dünya Felsefe Kongresi’ne Prof.Dr.Ioanna Kuruçadi’nin tavsiyesi ile konuk edilmiştik. Selanik Ticaret Odası Başkanı’nın Agion Oros (Aynoroz) yakınlarındaki 5 yıldızlı otelde verdiği yemekte yaptığı konuşmayı hiç unutamam.
“Bu kongreye katılan ve bu yemekte konuk bulunan herkesi artık Yunanistan’ın doğal elçisi kabul ediyorum” demişti.
Bu cümleyi hiç unutmadım. Her zaman Türkiye’deki sanayi ve sermaye çevrelerinin Türkiye’nin kalkınma, eğitim-öğretim, sağlık gibi toplumsal sorunlarının programlanması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaları gereğini düşündüm.
***
2000 yılından bu yana çok yakından ilgilendiğim Mersin sorunları konusunda bütün meslek odalarının ne denli ciddi çalışmalar yaptığına tanık oldum.
Bu bağlamda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, 15 Aralık 2006 Cuma günü “Bölgesel Inovation Stratejisi, RİS-Mersin Projesi” başlıklı bir çalıştay forumu düzenliyor.
“Mersin’deki Lojistik Sektörünün Eylem Planı”, “Tarım-Gıda sektörünün Eylem Planı”, “Turizm Sektörünün Eylem Planı” konularında çalışmalar yapacak olan çalıştay forumuna Kadri Şaman (MTSO Yönetim Kurulu Başkanı), Serhat Çakır (TUBİTAK Bilim Teknolojisi Politikaları Daire Başkanı), Uğur Yüksel (ODTÜ Teknopark A.Ş. Genel Müdürü, RIS-Mersin Projesi Koordinatörü), Abdilcelil Öz (Adana-Mersin Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri), Atahan Çukurova (Mersin Deniz Ticaret Odası Genel Sekreteri), Selami Gedik (Akdeniz İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri), Oktay Varlıer (Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı) ve Şirin Elçi (Technopolis Türkiye Direktörü) katılıyor.
***
RIS-Mersin Projesinin temel amacı: İşletme odaklı olmak üzere bölgenin inovasyon (yenileme) potansiyelini ve rekabetçilik bilincini artırmak, bu amacı gerçekleştirebilmek için öncelikle bir yenileme stratejisi oluşturmak, küresel rekabet ortamında her yenileme stratejisi yolu ile “farklılaşma”yı sağlayacak özel hedefleri tanımlamak, bu hedeflere ulaşabilmek için gereken eylem stratejilerini saptamak.
RIS-Mersin Projesinin temel özellikleri : Proje, bu bağlamda AB tarafından fonlanan ve on yılı aşkın süredir devam eden uygulamalardan sağlanan deneyimlerle şekillendirilen metodolojinin dikkatle uygulandığı, Türkiye’de yapılan ilk ve tek çalışma. 1 Haziran 2005 tarihinde başlatılan proje ODTÜ Teknopark koordinatörlüğünde, Mersin Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Yunanistan’dan Epirus Bölgesi İnovasyon Merkezi’nin katılımıyla yürütülmektedir.
***
Projenin hedefleri : Oluşturulan strateji belgesinde yer alacak olan öncelikler ve eylem planı çerçevesinde pilot uygulamak yapmak, geliştirilen stratejinin uygulanması sonrasında projenin başarısını, ekonomik büyüme, araştırma sonuçları, teknolojik rekabet yeteneği ve bölgedeki istihdam oranları ile ölçmek, proje kapsamında yapılacak çalışmaların diğer bölgesel kalkınma projeleri için de bir örnek oluşturmasını hedeflemek… Çalışmaların ülkemiz için yararlı olmasını dileyelim.