MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NE UYARI

MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, son Danıştay kararına konu olan katsayının, ortaöğretimin niteliğine bakılmaksızın, eşit olarak uygulanması için bir kanun teklifi hazırladıklarını açıklamış (Milliyet, 11.02.10)
Oktay Vural şöyle konuşmuş : O kadar meslek lisesi var ki… Bu kadar karmaşık sistem. Üniversiteye girişle ilgili sistematik bozulmuş durumda. MHP olarak bir kanun teklifi hazırladık. ‘Ortaöğretim veya lise başarı puanın hesabında kullanılacak yöntem, ortaöğretimin niteliğine bakılmaksızın eşit uygulanır’ diye kanun teklifimizi hazırladık. Size çözüm buyurun. Bunu yapalım bitirelim. Hükümetin sağlıklı bir düzenleme yapması gerekiyor. Eğitimi bilmiyorsanız, gelin öğretelim.”
***
MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural’ın sözleri konuyu pek bilmediğini gösteriyor. Yasa önerisi ise tam anlamıyla seçim yatırımı, bir popülist girişim. Neden Danıştay’ı hedef alıyor ? Onun aldığı iki karar da tam anlamıyla Anayasa’ya ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na uygun karar. Şimdi burada durup 3 Mart 1924 tarihli ve 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu (Öğrenim Birleştirilmesi Yasası)nı anımsayalım:
Gerekçe : “Bir devletin genel eğitim ve kültür politikasında, milletin duygu ve düşünce bakımından birliğini sağlamak için öğretim birliği en doğru, en bilimsel, en çağdaş ve her yerde yararlı ve güzellikleri görülmüş bir ilkedir. 1839 Gülhane Fermanı’ndan sonra açılan Tanzimat döneminde, yıkılmış Osmanlı Saltanatı[da] öğretim birliğine başlamak istenmişse de bunu başaramamış ve aksine bu konuda bir ikilik bile meydana gelmiştir. Bu ikilik eğitim ve öğretim birliği açısından birçok zararlı sonuçlar doğurdu. Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirir.Bu ise, duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amaçlarını tamamen yok eder.”
Madde 4 : “Milli Eğitim Bakanlığı, dinî bilgiler konusunda uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir İlahiyat Fakültesi kuracak ve [ayrıca] imamlık ve hatiplik gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır.”
***
Açıklamalar : 1.Yasa gereği İmam hatip okulları ve liseleri açılmıştır. Bu dinsel eğitim veren bu okulların mezunlarının üniversiteye girmeleri yasanın özüne aykırıdır. 2.Buna karşın 1973-1974 yılında çıkartılan bir yönetmelik ile imam hatip mezunlarının önü açılmış ve bunlar üniversitelere girmeye başlamıştır. 3.Yasaya aykırı yönetmelik çıkartılamayacağı bir temel hukuk ilkesidir.Yönetmelik buna karşın çıkartılmış. O dönemde yönetmeliğin iptali için Danıştay’da dava açılmadığından yönetmelik uygulamaya girmiş ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu fiilen ortadan kaldırılmıştır.
4.Şimdi MHP’nin önereceği tasarı yasalaşırsa, Anayasa Mahkemesi’nde bu yasayı, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırılığı nedeniyle, kolayca iptal edecektir. Bu durumda her şey başa dönecek ve ortaöğretim düzeni yeniden kurulacaktır. Bu, doğal olarak iyi bir şey. 4. Birlik ve beraberliği, ülkenin bütünlüğünü savunan bir partinin bu bütünlüğü sağlayan bir yasanın ruhuna aykırı bir yasa tasarısı hazırlaması son derece şaşırtıcıdır.5.MHP’ye Anayasa’nın ilgili maddeleri ile Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu çok iyi incelemesini salık veririm.
Hatırlatma : Tevhidi-i Tedrisat Kanunu Anayasa’nın 174.maddesinin koruması altındadır. Yani değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez ! Ona aykırı yasa ve yönetmelik çıkartılamaz. İktidar suç işlemektedir. MHP bu suça ortak mı olacak ?