OKUL-SANAYİ İŞBİRLİĞİ EĞİTİM PROĞRAMLARI

Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Çağlayan 6 aralık tarihli yazımla ilgili olarak telefon etti. “Siyam İkizleri” adını verdiğim imam-hatip liseleri ile mesleki ve teknik okulların birbirinden ayrılmasını ve ikisinin kendi alanlarında gelişmesini o da arzu ediyor.
İslamcıların, imam-hatip liseleri sayesinde bütün meslek alanlarını ele geçirme projesinden vazgeçmesi durumunda (zaten anayasaya ve öğretim yasasına aykırı bir proje) bu okulları kendi alanlarında mükemmelleştirmek mümkün olabilir. Ancak böyle bir olanak varken muzır bir amaç yüzünden sıradan bir okula razı olmak anlaşılır gibi değil.
İmam-hatip liseleri kendi yasal alanlarına çekilip teknik meslek okulları bağımsızlaşmadan sanayimizin kalifiye eleman gereksiniminin karşılanması hayalden öte geçemez.
ASO Yönetim Kurulu Başkanı Zafer çağlayan da bu görüşü paylaşıyor. Ama Anadolu Kaplanları” ne düşünmekteler acaba bu konuda ?
***
Zafer Çağlayan bu konuşmamız üzerine “Okul-Sanayi İşbirliği Programları” başlıklı bir dosya gönderdi. Dosyanın ilk sayfasında şu satırları okuyoruz:
“Ülkemizin sanayi hızla gelişirken globalleşen dünyamızda sanayiimizin ayakta kalabilmesi ve rekabet edebilmesi için teknolojiyi takip eden, yeterli ve etkin eğitim almış nitelikli işgücüne ihtiyaç vardır. Türkiye’deki mesleki eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar ve bu sistemden gereken verimin alınamaması gerek ülkemizde yaşanan işsizliği, gerek sanayi sektörünü gerekse genç nüfusun eğitim kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum son üniversite sınavından çıkan sonuçlardan anlaşılmaktadır: 160 ve altında puan alanların sayısı esas alındığında, başarısız liseler yüzde 46,60 başarı oranı ile endüstri meslek liseleri olmuştur. Bu liseleri yüzde 52,41 ile ticaret meslek liseleri, yüzde 52,98 ile akşam liseleri, yüzde 58,41 ile özel akşam liseleri, yüzde 63,69 ile de kız meslek liseleri takip etmiştir.
Ülkemizdeki mevcut mesleki eğitim sistemi bizim istediğimiz nitelikteki elemanı üretememektedir.”
***
Dosyadaki raporun sorunu sergilemesi doğru, ancak vardığı sonuç yanlış. Raporun, “Endüstri Meslek Lisesi mezunlarının genel üniversite sınavında işi ne ?” sorusunu sorması gerekirdi. Gerçekten de işi ne ? Bence ASO bu işler nasıl oluyor diye Avrupa’daki odalara sormalı. Sonra da bu sorunun yanıtlarını bir dosya olarak yayınlamalı.
“Anadolu Kaplanları” ne düşünüyor bu konuda, sorusunu boşuna sormadım. Çünkü Anadolu kaplanlarının dedeleri, babaları, amcaları, dayıları, bizzat kendileri imam-hatiplerin en büyük finansör ve sponsorları. Ne düşündükleri bu nedenle çok önemli.
***
ASO, bu keşmekeş sürerken, yangından mal kurtarırcasına bir program geliştirmiş: OSEP (Okul-Sanayi Eğitim Programları), ASO, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak uygulaması. Eğitim Modeli: Okulda teorik eğitim, işletmelerde işbaşı eğitim, eğitim atölyelerinde uygulamalı olarak mesleğin işlem basamaklarının öğretilmesi.
Uygulamayı yerinde görüp izledikten sonra bu konuda ayrıntılı birkaç yazı yazacağım.