ÖNCE SEN DEMOKRAT OL!

Mevcut anayasa demokratik olmadığı için ağalarımız, beylerimiz demokrat olamıyormuş. Bahanaye bak! Önce sen demokrat ol, bir engel mi var, yok, sonra demokratik anayasayı yaparsın. Sözüm meclisten dışarı, bir faşist, demokratik bir anayasa yapabilir mi?
Bağlayıcı metinler önemlidir, ama insan öğesi çok daha önemlidir.
Bir faşist yürürlükteki çok demokratik bir anayasaya karşın faşist bir rejim kurabilir.
Bir demokrat, tam anlamıyla demokratik olmayan anayasa ile kusursuz bir demokratik yönetim kurabilir. Var mı itirazı olan?!
***
Bizim millet eski tip çamaşır makineleri ile yağ-yoğurt-ayran yapıyordu. Anayasa da eski tip çamaşır makinelerine benzer. İster çamaşır yıkarsınız, ister yağ-yoğurt-ayran yaparsınız.
AKP iktidarı aynı makine ile hem çamaşır yıkamak hem de yağ-yoğurt-ayran yapmak istiyor.
Başbakan, daha 10-12 yıl önce, demokrasi tramvayına (otobüsüne) binip şeriat durağında inmek istiyordu. Günümüzde Avrupa Birliği’nden çekindiği için, Anayasa durağında inip Şeriat durağına yürüye yürüye gitmek istiyor. Soranlara “Siz benim buralarda dolaştığıma bakmayın, ben Anayasa durağında indim!” diyecek.
Demokrasiyi kurabilmek için ilkin demokrat olmak gerekir!
***
Bana soruyorlar: Acaba Başbakan tarafından yazarlar toplantısına davet edildim mi diye!
Hayır, davet edilmedim. Davet edilseydim de gitmezdim. Ancak davet eden kişinin “Bu adamı davet etsek de gelmez” tarzında bir varsayım ileri sürmeye hakkı yok. Çünkü davet yapan demokrat kişi, bir ülkede yazar sıfatını haiz her kişiyi davet etmek zorundadır. Davet etmeme özgürlüğü yoktur. Çünkü bu davet resmi bir davettir. Sen bir demokrat olarak davet et, o kişi ister gelir ister gelmez, kendi sütüne (bilinç düzeyine) kalmış. Ölçü budur!
Davet etmedikleri Özdemir İnce yazar mı, değil mi biz ona bakalım:
1.Evrensel yazınsal ölçülere göre sadece şiir, roman, öykü ve deneme yazana “yazar” denir. Gazetelerde yazı yazanlara, süne mücadelesi konusunda kitap yazan ziraatçiye yazar denmez. Başbakanın davet ettikleri arasında kaç kişi bu ölçüye uyuyor?
2.Özdemir İnce’nin Türkçe yayımlanmış 120 kitabı (şiir, deneme, eleştiri, eleştirel-deneme, poetika, çeviri) kitabı var. Yapıtları 20’den fazla dile tercüme edilmiş ve Fransızca (4), Yunanca (2), Bulgarca (2), Makedonca dillerinde kitap olarak yayımlanmış.
3.Fransa’da “Mallarmé Akademisi”, Lüksembourg’da “Avrupa Şiir Akademisi” üyesi.
4.Fransa’da “Max Jacob Şiir Ödülü”nü, Bulgaristan’da “Penyo Penev Uluslar arası Şiir Ödülü”nü almış.
5.Türkiye’de gazetecilik dalında aldıklarını dışarıda bırakalım, 6-7 edebiyat ödülü almış.
Böyle bir adam “yazarlar toplantısı”na demokratik olarak davet edilmez mi? Böyle bir adam daveti “demokratik olarak” kabul etmeme hak ve özgürlüğüne sahip değil mi?
Not: “Direnen Cumhuriyet” (Destek Yayınları) adlı kitabım yayınlandı. Bilginize!