ORTADOĞU’DA SAPLA SAMAN

Orta Doğu’daki savaşın ne olduğun karar vermek için içeriğinin tanımını doğru yapmak zorundayız. İslamcı kesime bakarsanız, İsrail’in yaptığı bir din savaşıdır. Yahudiler, Müslümanlara soykırım uygulamaktadır. Hükümet üyelerinin Filistin halkından söz ederken “Din kardeşlerimiz” tanımlamasını kullanması, iktidar kadrolarının da bu kanıyı paylaştığını gösteriyor.
***
Bir İslamcı yazar, durumu yorumlarken “Dinini öğrenme ve tatbik etme hakkı elinden alınmış bir ülkenin mağdur edilmiş Müslümanları olarak ‘Avrupa Birliği mi?’ yoksa ‘Dünya İslam Birliği mi?’ hususunda yolun kavşak noktasındayız. Avrupa Birliği, Yahudi ve Hıristiyanların, münkir ve müşriklerin birliğidir. Dünya İslam Birliği ise, dünyadaki farklı Müslüman kavimlerin birliği ve ittifakıdır. Biz Müslümanların kulluk kitabı Kur’an’da Dünya İslam Birliği’ni emreden ayetler var, ama Avrupa Birliği’ni emreden herhangi bir ayet yoktur” diyor.
Bu görüşü AKP milletvekillerinin özellikle İmam-Hatip kökenlilerin paylaşmayanı var mıdır?
***
Bir başka İslamcı yazara göre Yahudilerin kini Tevrat kaynaklıymış. Doğrudur, Tevrat’ta , 137. Mezmur’da “Ey sen, yıkılası Babil kızı, Bize yaptıklarını Sana ödetecek olana ne mutlu ! Ne mutlu senin yavrularını tutup Kayalarda parçalayacak insana !” demektedir.
Tevrat’ta bunun benzeri intikam isteyen başka ayetler de var.
Ama Kur’an’da da var. Dünya İslam Birliği’ni tavsiye eden yazar bize Kur’an’ın bir buyruğunu aktarmaktadır: “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin” (Maide Suresi, 51).
Evinde Kur’an olanlar Yahudilerle ilgili olarak Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, En’am, A’raf, Tevbe, Nahl, Meryem, Mucadile ayetlerine bakabilirler.
İş din kitaplarına kalsa Müslümanların, Hıristiyanların, Yahudilerin her gün birbirlerini boğazlaması ve üçünün birleşip dinsizlerin tamamını kılıçtan geçirmesi gerekmektedir.
***
İsrail, Müslümanlarla savaşmıyor. İsrail herhangi bir Arap devletiyle de savaşmıyor. Hamas gibi Hizbullah gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor.
Ama İsrail’in Müslümanlara karşı savaşmadığını söyleyecek halktan Arap hemen hemen yok gibidir. Bunu söyleyebilecek Arap aydınlar arasından bile ender çıkar.
Ne yazık ki Arap dünyasını devletler ve hükümetler değil El Kaide gibi, Hizbullah gibi, Hamas gibi terör örgütleri ve terörist şeyhler temsil ediyor. İslam’ın devrimcileri fanatik terör örgütleri. Arap dünyası, başta Müslüman Kardeşler gibi radikal İslamcı örgütlerle mücadele etmeyi beceremiyor.
Arap dünyasının Müslüman Kardeşler’in, El Kaide, Hamas ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin denetimine geçmesi durumunda Arap ve Müslüman dünyasını felakettin elinden kurtarmak mümkün değil.
Türkiye’deki İslamcıların, dincilerin, dindarların, ciddi Müslümanların sapla samanı birbirine karıştırmaması için İsrail-Filistin kavgasının bir din savaşı olmadığını anlaması gerekiyor. Bu iki taraf için de bir varolma savaşıdır. Ancak varolma savaşı da İsrail’in sivilleri öldürmesine cevaz vermez! Bu bir din sorunu değil insanlık sorunudur !