RİCHARD FALK’UN FİTNELERİ

Sadece terörün değil budalalığın da milliyeti yoktur ! Dünyanın bütün budalaları birbirine benzer, kendi aralarında müthiş bir dayanışma vardır. Size süzme bir budalalık örneği aktaracağım.
Hazar Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği türbanlı kadınlar konusunda bir anket yapmış ve sonuçları açıklamak için bir panel düzenlemiş.
Türban yerine “başörtüsü” sözcüğünü kullandığı için derneğin İslamcı olmasa bile sağcı kesimde yer aldığını düşünebiliriz. Neden mi ? Şundan : Çünkü Türkiye’nin başörtüsü diye bir sorunu yok, Türban fesadı sorunu var ! Türban yerine başörtüsü sözcüğünü kullananların dürüstlüğüne inanamam.
***
Bu türden dernekler, “Kambersiz düğün olmaz !” kaleminden bir de ecnebi âlim davet ederler. Davet ettikleri âlim ABD’nin Princeton Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Richard Falk. Bay Falk Zaman gazetesinin kiralık yazarları arasında yer almakta. Kendisi hakkında olumlu bir izlenimim yok.
Sabah gazetesinin genç muhabiresi Ceren Akdağ hanım bu zat-ı muhterem ile ilginç bir söyleşi yapmış. Gazetenin 21 Ekim tarihli nüshasının 24. sayfasında yayınlanan bu kısa söyleşi-haber ben de aralarında olmak üzere gazete yazıcılarının dikkatini çekmedi. Beni bir okurum uyardı. Ceren Akdağ yazıyor :
“Dinin ritüellerini yerine getirenlerin sadece başı kapalılar olduğunu ileri süren Falk ile görüşme şu şekilde gelişti:
SABAH : Konuşmanızda ‘Başı açık kadınlar türbanlı kadınlara hassasiyet göstermeli’ dediniz. Bunu neye dayandırarak söylediniz ?
FALK : Mesela sizin gibi dinsizlerin (non-religious) bulunduğu ortamda…
SABAH : Benim dinsiz olduğumu nereden biliyorsunuz ?
FALK : Başınız açık.
SABAH : Hayır Müslümanım, bunu da ispatlamak zorunda değilim. Bu benim tercihim.
FALK : Peki lafımı geri alıyorum.”
***
Ceren Akdağ’a aferin ! Richard Falk budalasının dersini iyi vermiş !
Bana İslamcı yazarlar mı yoksa Richard Falk mu, diye sorsalar. İslamcı yazarları seçerim. Bağnazdırlar ama en azından Richard Falk gibi budala değiller.
Richard Falk’un hesabıyla, başı açık Türk kadınları dinsiz ise, kadınlarımızın kaç milyonu dinsiz acaba ?
Richard Falk’un hiyerarşisine göre : Türbanlılar “Birinci Sınıf Müslüman”, başörtülüler “İkinci Sınıf Müslüman”, başı açıklar ise “non-religious” yani dinsiz-imansız.
Richard Falk adlı medrese muallimi Türk toplumunu bu kadar tanıyor işte. Bir matahmış gibi bu adama ısmarlama yazılar yazdıran Zaman gazetesi yöneticileri de gazetecilik mesleğindeki yeteneklerinin “mizanpaj”dan öteye geçemediğini kanıtlıyorlar. Kanıtlasınlar, iyidir !
Bu Richard Falk denen adamın ağzının payını verdiği için Ceren Akdağ’a teşekkür edelim !