SOLUN KARŞISINDAKİ ENGELLER VE ÇENGELLER

CHP’ye kimler oy vermiyor ?
CHP laiklik ilkesi başta olmak üzere Cumhuriyet devrimlerini savunduğu için İslamcılar, üniter ulus-devleti savunduğu için Kürt milliyetçileri.
Durum böyleyken, doğu ve güney-doğudan oy alamadığı için sapkın aydınların alay konusu oluyor.
CHP’nin oy alamamasını elit görüntüsüne bağlayanlar var. Peki işçi sınıfının kurduğu 1960’ların Türkiye İşçi Partisi de mi elit görünüşlüydü, halka yukardan bakıyordu ?
CHP laiklik ve Cumhuriyet devrimleri ile üniter ulus-devleti savunmaktan vazgeçse İslamcılardan ve Kürt milliyetçilerinden oy alabilir mi, yoksa kendine ve Türkiye’ye ihanet etmekle kalıp avucunu mu yalar ?
İslamcıların ve Kürt milliyetçilerin CHP sevmezliği kendi açılarından çok mantıklı. Gayrı meşru olarak siyaset dine ve etnisiteye indirgenmiş ise referansı din ve etnisite olan kitle CHP ya da başka bir partiye neden oy versin ?
İslamcıların ve Kürt milliyetçilerin dışında kalan kitlenin önemli bir bölümü neden CHP’ye oy vermiyor ? Bu sorunun yanıtının önemli bir bölümü Türkiye sınırlarının dışında, ABD’de, AB’de, gizli örgütlerin çevirdiği fesatlarda.
***
Ortanın solunda (sosyal demokrat) sayılan CHP’den sola doğru gittikçe iş daha da karmaşıklaşıyor. İşin içine önyargılar, hurafeler girmeye başlıyor. Nizamülmülk’ün XI. yüzyılda Siyasetnâme’de Mazdek için uydurduğu yalan son yüzyılda sola karşı da kullanılmıştır. Güya Mazdek “Karılarınız da sizin mallarınızdır. Onların mallarınız gibi herkese mübah olması, kim hangi kadını dilerse kimsenin engel olmaması, helâl sayılması gerekir” demiş. Mazdek dinine inanan biri evine geldiğinde, kapıda bir yabancı şapka görürse, içeri girmez, yabancı işini bitirinceye kadar ortalıkta dolaşırmış. İsteyenler Siyasetnâme’in Mazdek ayaklanmasıyla ilgili Kırk Beşinci Faslı’nı okuyabilirler.
***
Sol “Halkın değerlerine saygı göstermediği için” halkın sevgisini kazanamıyormuş. Nedir halkın değerleri Allah aşkına, bir bilen varsa söylesin ? AKP ve geleneksel sağa göre her türlü laiklik karşıtı düşünce, hareket, hurafe halkın değeridir.
Bir sol parti halkın siyasallaşmasına, geri kalmasına yol açan değerlere neden saygı göstersin ? 1950’den bu yana ülkeyi halkın değerlerine saygı gösteren sağ partiler yönetiyor. Türkiye’nin milli geliri ne kadar ? Kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolar bile değil, oysa AB ülkelerinde 50 ile 90 bin dolar arasında. Nüfusun yüzde doksanı yoksul. Büyük bir bölümü açlığını sadaka ekonomisi bastırıyor. Demek ki halkın değerlerine saygı göstermek açlığa, yoksulluğa, işsizliğe çare değil. AB’nin, ABD’nin oyuncağı olmaya engel değil. Türk’ü Avrupa’da ikinci, üçüncü sınıf insan olmaktan kurtarmıyor.
Bu nasıl değerlerdir ki İslamcılar, dindarların elindeki parayı çalan dolandırıcıların yaptığı işi sevap saymaktadır. Dahası bu işi kendileri yapmaktadır !
***
Siyasal toplum (siyasetçi toplum) sağlıklı siyasetin ve demokrasinin garantisidir !
Türkiye’de bir siyasal toplum var mı ? Buna geçerli bir cevap arayacağız !