ŞU DANIŞTAY KAPATILMALI ! (MI ?)

Effendiiim ! Cümleten hepimizin gözü aydın ! Bir Anayasa profesörü dostumun da dediği gibi Danıştay’ımız imam hatipler hakkında öyle bir karar verdi ki konunun üzerine beton döktü. Bu karar ile imam hatip liselerinin katsayılarıyla ilgili bütün hulle ve takiyeler artık sona ermiştir. Danıştay’ın kararı ile ilgili 17.12.2009 tarihli Milliyet gazetesinin haberini birlikte okulayım:
***
“YÖK’ün , meslek liseleri ve imam hatip liseleri mezunlarına üniversite giriş sınavında genel lise mezunlarıyla eşit katsayı uygulamasına yönelik kararının yürütmesini durduran Danıştay 8.Dairesinin kararına yapılan itirazı, 1’e karşı 28 oyla reddeden Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, gerekçeli kararını tamamladı. Kararda devrim kanunlarına göre, imam hatiplerle ilgili bu tip bir düzenleme yapılamayacağı belirtildi.
İmam hatip liselerinin de meslek lisesi olduğuna işaret eden kararda, devrim yasalarından olan Tevhid-i Tedrisat Kanunu anımsatılarak, ‘Bu kanuna göre, imam hatip liseleri imamlık, hatiplik gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere kurulmuş liselerdir. Mesleki-teknik öğretimden üniversiteye geçişi düzenlemek amacıyla getirilen sistemde, imam hatip liselerinin bu fonksiyonlarının da göz önünde tutulması yasal bir zorunluluktur’ ifadeleri kullanıldı.
Kararda bir meslek lisesi mezununun farklı katsayı uygulamasına karşı açtığı davaya bakan AİHM’nin 12 Mayıs 2009’da davayla ilgili verdiği kararında, ‘Farklı katsayı uygulanmasının eğitim haklarını ihlal etmediğini, ayrımcılığa yol açmadığını’ belirttiği ve davayı reddettiği ifade edildi.”
***
Artık ölsem de gam yemem ! On yıldır Hürriyet gazetesinde Anayasa’nın 174 maddesi tarafından korunan Devrim Yasaları, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve imam hatip liseleriyle ilgili yazdıklarım Danıştay tarafından doğrulanmış ve onaylanmış bulunuyor.
Danıştay’ın kararı doğru okunursa : Meslek ve imam hatip lisesi mezunlarının üniversiteye girişi sağlamak bağlamında hazırlanacak bütün katsayı yönetmelikleri Danıştay tarafından iptal edilecektir. Çünkü bu türden yönetmelikler karşısında Tevhid-i Tedrisat Kanunu en büyük engeldir. Bu nedenle imam hatip mezunlarına sınav yoluyla da olsa üniversiteye giriş hakkı tanıyan bütün yönetmelikler gayrı meşrudur, yasaya aykırıdır !..
Danıştay, Devrim Yasaları’nı ve bu bağlamda Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu referans verdiğine göre kararı bu eksen ve doğrultuda okumak gerekir.
***
Milli Eğitim Bakanı, dediği gibi, bu konuda bir yasa çıkartacak olursa. : Bu kez karşılarına Anayasa Mahkemesi çıkacaktır. Çıkacaktır, çünkü Anayasa’nın 174.maddesi tarafından korunan Devrim Yasaları’na ve Tevhid-i Tedrisat kanuna aykırı bir kanun çıkartılamaz.
AKP iktidarı hukukçuları Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu sıradan bir yasa sanıp değiştirmeye kalkışacak olurlarsa, karşısında gene Anayasa Mahkemesi’ni bulacaktır. Çünkü Anayasa Mahkemesi geçmişte verdiği bir kararda Devrim Yasaları’nı Anayasa’nın değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez maddeleri arasında kabul etmiştir. Dolayısı ile bu karar bir içtihat (jurisprudence) olmuştur.
Anayasa’ya göre ve mevcut mevzuat içinde, imam hatipler için üniversite kapısı kesinlikle kapanmıştır. Kapanacaktır !… YÖK’ün 17.12. 2009 günü aldığı karar da geçersizdir ! (Yarın devam edeceğim)