TÜRBAN TOTEMİ

Türbanın, komünistlerin orak-çekiçi, Nazilerin gamalı haçı gibi bir totem olduğunu daha önce de yazmıştım. Put olduğunu da yazmıştım. Ama totemin tarihsel anlamı konusunda bir açıklama yapmamıştım. Bu yazıda bu eksikliği gidereceğim.
Totem : İlkel topluluklarda, bir insan ya da bir insan topluluğuyla dinsel-büyüsel ilişkisi olduğuna ve o insanı ya da topluluğu koruduğuna, kader birliği kurduğuna inanılan hayvan, bitki, cansız nesne, doğasal olay… Totemciliğin (Totemizmin) ilk din olduğu kabul edilir.
***
Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında, Bayan Gül’ün türban tutkusunun kökenini araştırırken, bu tutkunun kaynağının İslam dini olamayacağını yazmıştım. Çünkü din âlimlerinin bir bölümü türbanla örtünmenin İslamî bir zorunluluk olmadığını söylüyorlardı (söylüyorlar).
Laik bir rejimde, herhangi bir eylemin herhangi bir dine uyup uymadığı dikkate alınmaz. Özellikle de kamusal alanda. Çünkü kamusal alan dinlerden arınmadan zaten laiklik söz konusu olamaz. Bu, laikliğin âmentüsüdür.
Ama, bir laik olarak, dinsel bir tavrı kendi içinde denetlemeye, kendi içinde tutarlıklık sınavına sokmaya hakkımız vardır. Buradan yola çıkarak, Bayan Gül’ün faizde parası olabileceğini, hatta dince haram sayılan faizden yararlanmış olabileceğini yazmıştım. Aslında Bayan Gül’ün ve arkadaşlarının tutarsızlığı sadece faiz değildi (değildir). Türban takanların gerekçeleri dinsel inançları ise, bu kimselerin, Cumhuriyet’in bütün devrimlerine özellikle de hukuk (aile hukuku, ceza hukuku, kamu hukuku, borçlar hukuku,vb.) devrimlerine karşı olmaları gerektiğini yazmıştım.
İslamcı yazıcılardan ve AKP lejyonerlerinden herhangi bir tepki gelmedi. Belki de yazımın anlamını kavrayamadılar. Ama İlhan Selçuk Cumhuriyet gazetesinde faizin haram olduğunu söyleyen âyetleri de yazınca kıyamet koptu. Hep birlikte İlhan Selçuk’a karşı saldırıya geçtiler. Faize bir kulp buldular diyelim, yabancı erkeklerle el sıkışmak neyin nesi ?
***
AKP’nin tanınmış lejyonerlerinden Fehmi Koru “AK Parti faizi kaldırsa, ‘laiklik elden gitti diye ilk bağıracaklardan biri Selçuk olacaktır” diye yazdığını Nazlı Ilıcak’tan öğrendim (Sabah, 6.11.07). Böyle bir savunmaya ancak gülünebilir. Sorun faizi kaldırmak ya da kaldırmamak değil, faiz İslama göre haram mı değil mi ? Sorun bu ! Bazı Müslümanlar faizcilik yapıyor mu yapmıyor mu ? Elbette faizcilik yapanlar ve faiz yiyenler vardır Müslümanlar arasında. Kâr payı dağıtan İslamî bankanın icadı da dalavereden başka bir şey değil. AKP sıkıysa faizi kaldırmayı denesin, kapitalizm adamın gözünü kaşıkla oyar.
Türban totemi kamusal alanda laikliğe aykırıdır ! Ama Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Joost Lagendijk TSK’nın laiklik konusunda taraf olmaması gerektiğini ileri sürer. AB ve ABD Türkiye Cumhuriyeti’nin laikliğini neden takıntı haline getirmiştir ? Fesadın giriş kapısı buradadır. Totemler simgeleşirler sonunda. Gamalı haç, orak çekiç, ıstavroz, yedi kollu şamdan ve türban olurlar. Türban sadece “bez parçası türban” değildir. Türban totemi, laik ve demokratik cumhuriyete karşı teokratik bir isyanı simgelemektedir !