TÜRBANİYE DİNİ

Turan Dursun’un Türkçeye çevirdiği, İbni Haldun’un Mukaddime’sinin 23.Bölüm’ünün başlığı şöyledir : “Yenik olan, yenene uyma eğilimindedir. İm, kılık, inanç-düşünce yönünden ve daha başka yönlerden gösterir uyma eğilimlerini.” (Onur Yayınları, 1977, S.344-345) Ve bu eğilimlerin nedenini açıklar : “İnsan her zaman kendini yenende bir üstünlük bulunduğuna, ona boyun eğmesi gerektiğine inanır.
İbni Haldun bu durumu şöyle özetliyor : “Kamu, egemenin dinindedir !”
Yani halk hükümdarın dinini kabul etmek zorundadır !
Latince konuşanlar da bu durumu şöyle dile getirmişler : “Cujus regio, ejus religio” (Ülkenin dini senin de dinindir !”
Bu Latince cümle, çeyrek yüzyıldır, İbni Haldun’un kitabının kapağına iliştirilmiş duruyordu. Sanki, bir gün, bu cümleyi kullanmak zorunda kalacakmışım gibi !
İbni Haldun’un sözleri ve Latince özdeyiş 2008 yılının ocak ayının 30’uncu günü artık geçerli değil ! Ya da en azından demokratik ülkelerde geçerli olmadığına, geçerli olmaması gerektiğine inananlar için. Ama Cumhurbaşkanı Gül ile Başbakan Erdoğan, birer galip hükümdar olarak, “Kamu, egemenin dinindedir !” ve “Cujus regio, ejus religio !” özlü sözlerinin geçerli olduğunu kanıtlamak istiyorlar.
***
Türkler de her budun gibi bir zamanlar pagan idi. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, Hilmi Ziya Ülken’in “Türk Tefekkürü Tarihi”ni (YKY) okudular mı acaba ? Ayrıca Türkler, Orta Asya’da analarından Müslüman olarak doğmuyorlardı. Kılıç zoruyla Müslüman oldular. Bunu öğrenmek için de Erdoğan Aydın’ın “Nasıl Müslüman Olduk ?” (Kırmızı Yayınları) adlı kitabı okunmalı.
Türkler kılıç zoruyla Müslüman oluncaya kadar birkaç dine inandılar: Şamanlık, Budizm, Mani dini (manicheisme), Musevilik, Hıristiyanlık, kılıç zoruyla Müslümanlık ! Veeeeeee sonunda karşınızda siyasal İslamî paranın himmet ve marifetiyle Türbaniye Dini !
Egemenlerin (hükümdarların) dini : Türbaniye Dini ! Türban’ın dine dönüştüğünü, onu put ve totem sözcükleriyle tanımlamak suretiyle muştulamıştım. Türbaniye Dini, birtakım Sunni Müslaman Türklerin İslâm’dan saparak oluşturdukları yeni bir inançtır. Daha önce İslâm’ın Sunni mezhebini kabul etmiş olan yerleşik ve esnaf Hıristiyan Anadolu halkının torunlarıdır bunlar. Yerleşik oldukları için Sunni mezhebine girerek Müslüman olmuşlardı. İlkin Alevileri sindirdiler Osmanlı zamanında. Sindirme konusunda idmanlıdırlar !
***
İman ve İslâm’ın koşulları da aralarında olmak üzere, türban takma, İslâm dininin 32 farzı arasında bulunmamaktadır. Türbaniye Dini’nin tek dinsel (!) koşulu vardır: Türban takmak. Türban tak yeter, İslâm’ın Kuran’ını da paranın veri tabanına göre dilediğin gibi yorumla !
Bu yeni din gerçekte bir erkek dinidir. Erkekler biçimsel olarak türbanlı kadın başı biçimindeki puta taparlar. “Kim olunsan ol ey avrat, yeter ki türban takarak gel !” tekerlemesini kullanarak hönkürürler !
MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandır, Erdemli’de (Mersin) yaptığı konuşmada türbanın Kuran’ın emri olduğunu söylemiş (Zaman, 27.01.08) Bu, laik Anayasa’yı ve yasaları ilgilendirmez ama o gene de kanıtlamak zorunda bu iddiayı !