TÜRKİYE VE İSRAİL-HIZBULLAH SAVAŞI

Her şey Türkiye’nin aleyhine. Hizbullah kazansa da ABD-İsrail koalisyonu kazansa da… Türkiye, geleneksel dış politikası AKP sayesinde “sizlere ömür” olmasaydı, iki telde birden oynamak zorunda kalmazdı. Ama AKP iki telde oynamak zorunda. Bütün inancıyla Hizbullah’ın kazanmasını istiyor, ama ABD-İsrail koalisyonunu da gözden çıkarmamak zorunda.
***
İslamcılar ve hümanistler Arap devletlerinin neden Filistin’in, Lübnan’nın yanında yer almadıklarını soruyorlar. İslamcılar bunu yanıtlarken gerçekleri görerek Arap devletlerinin Lübnan ve Filistin’e karşı olduklarını ileri sürüyorlar. İslamcıların bakış açıları doğru ama eksik. Çünkü Arap Ülkeleri Lübnan ve Filistin’e karşı değil, bu iki ülkeyi ele geçirmiş olan Hamas ve Hizbullah adlı terör örgütlerine karşılar. Bu iki terör örgütü El Kaide ile birlikte bütün Arap rejimlerini tehdit ediyor.
Tehditin de iyi anlaşılması zorunlu : Terör örgütleri antidemokratik hükümdarlıkların, hükümetlerin yerine demokratik yönetimler geçirmek istemiyorlar, köktenci İslami yönetimler kurmak istiyorlar. İlk aşamada bunu başarırlarsa ikinci aşamada insanlığın toptan Müslüman olması için dünyanın geri kalanına karşı ebedi cihad ilan edecekler.
***
ABD ile İsrail işbirliğinin ana gövdesinden çıkan iki daldan İsrail adlısı kendi varlığının Arap ülkeleri tarafından resmen tanınmasını istiyor. Ama Arap ülkeleri resmen tanımayı zihinlerinden geçirseler de İslami terör örgütlerinin korkusuyla bunu açıklayamıyor. Üstelik Arap halklarının bu örgütlere karşı sempatisi var.
ABD ise İslami terör örgütlerini ortadan kaldırmak istiyor. Çünkü ABD’nin Orta Doğu’ya yönelik tasarımlarının karşısında engel olarak bu terör örgütleri var.
***
Fas, Cezayir, Tunus’u bir yana bırakalım, sünni Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri Hamas ve Hizbullah’ın karşısında. Buna karşılık Şii İran ve Şii azınlık tarafından yönetilen Suriye Hamas ile Hizbullah’ın yanında ve arkasında.
İran ve Suriye’nin ABD-İsrail koalisyonunun kapışmasınının gerisinde iki emperyalist etken var: ABD emperyalizmi ve Şii emperyalizmi. Kuşkusuz, sivil ölümleri karşısında sessiz kalmak utanç verici, ama “olay” bizim hümanistlerin sandığı kadar düz değil.
***
AKP, kendi plan ve ihtirasları dolayısıyla, bütün Arap ülkelerinin İslamcı köktendinciler tarafından yönetilmelerini ister. O zaman kendi hedefine varması iyice kolaylaşacaktır.
ABD-İsrail koalisyonunun kazanması durumunda hedefinden uzaklaşacak ama iktidarda kalacak. İktidarda kalması ve bu sürenin uzaması projesini gerçekleştirmek için kazanılmış zaman.
Ancak AKP’nin hesap ve çıkarları ile Türkiye’nin çıkarları örtüşmüyor. Çünkü İslamcı terör örgütlerinin Arap ülkelerini ele geçirmeleri kuşkusuz Türkiye’nin lehine değil. Laik Cumhuriyeti korumak ve savunmak bu durumda iyice zorlaşacak. ABD-İsrail koalisyonun kazanması durumunda Laik Cumhuriyet’i korumak daha kolay ama o zaman da ABD’nin Orta Doğu’yla ilgili emperyalist projeleri söz konusu. Yani AKP’nin stratejik ortağı ABD’nin hazırladığı yeni Orta Doğu haritası var… AKP sayesinde Türkiye’nin işi çok zor !…