TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ SORUNU

Son kez olmayacağını bilerek bir kez daha yazıyorum : İmam hatip liselerinin, bu okulların kuruluş amaçlarına uygun olarak sadece dini hizmet görevlileri yetiştirmeleri gerekir. Bu nedenle, bu okulun mezunlarının üniversitelerin herhangi bir fakültesine girme hakkı kullanmaları Anayasa’ya aykırıdır. (Madde: 42, 174 : Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile ilgili bölüm). Bu aykırılık AKP hükümetinin hazırlattığı Anayasa taslağında da var.
***
Durum böyle iken : AKP iktidarı, Meslek Okulları’nı kullanarak, 28 Şubat öncesine kesin dönüş yapmak için, bu aykırılığı aşma çabalarından vazgeçmemektedir. Neden ?
Çünkü Anayasa ve yasalara karşın İslamcı toplumsal değişimi gerçekleştirmek ancak mesleklerin, kurum ve kuruluşların İslamileştirilmesiyle mümkün. Laik okullarda okuyan öğrencilerle bu amaca ulaşmanın mümkün olmadığı 1924-1950 tarihleri arasındaki sonuçlardan anlaşılmaktadır. 1950-1974 yılları arasında ağır-aksak yürüyen amaç, 1974’ten itibaren, imam hatip mezunlarının üniversiteye girme hakkını elde etmesiyle birlikte dörtnala hızlanmıştır. Eğitimin ve demokrasinin demokratik olması eğitimin laik olmasına bağlı. Oysa AKP dinci eğitimi gerçekleştirmek için her türlü oyuna başvuruyor. Ve bizim yanaşma ruhlu demokratlar da yüzleri kızarmadan AKP’yi alkışlıyor !
***
Başbakan’ın talimatı ile ve onun meşrebine uygun olarak, Prof.Dr. Ergun Özbudun tarafından hazırlanan Anayasa taslağının 24. maddesine eklenen bölüm bu Anayasa’nın fesatçı ideolojisini sergilemektedir.
1982 Anayasa’sının Din ve Vicdan Hürriyeti ile ilgili 24. maddesine eklenen bölüm şöyle :
“Devlet, eğitim ve öğretim alanındaki görevlerini yerine getirirken, eğitim ve öğretimin ana ve babanın dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını isteme hakkına riayet eder.” (Radikal, 13.09.07) Bu cümleyi lütfen birkaç kez okuyun. Bu cümlenin anlamı şudur : Anababalar, bütün derslerin (Tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, yabancıdil, bedeneğitimi, vb.) öğretiminde kendi dini ve felsefi inançlarını dikkate almasını isteyebilir. Yani bütün derslerde bilim değil de anababanın dini ve felsefi inancı referans olacaktır.
Bu cümle “Din ve İnanç Hürriyeti” ile mi ilgili ? O zaman, adam gibi, cümleyi doğru yazsınlar. İstidacı mantığı ile, istidacı üslubu ile yazmasınlar !
***
İmam hatip okullarının amacı, 430 sayılı ve 3 Mart 1924 tarihli Öğrenim Birliği Yasası’da saptanmıştır: “Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yüksek din uzmanı yetiştirmek için üniversitede bir İlahiyat Fakültesi açılacak ve imamlık ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okullar açılacaktır.” (Yani imam hatip okulları açılacak!)
Türkiye’de huzurun ve demokrasinin gerçekleşmesi öğrenimin laik kalmasına, dolayısı ile imam hatip okullarının sadece imam ve hatip yetiştirmesine, İlahiyat fakültelerine öğrenci hazırlamasına bağlıdır. Bu husus Yeni Anayasa’ya mutlaka girmelidir. Öneri benden !
Mehmet Barlas, Mehmet Ali Birand, Cengiz Çandar, Murat Belge, Mehmet Altan, Eser Karakaş, Etyen Mahcupyan, Ali Bayramoğlu, Orhan Pamuk ve dostu Hasan Cemal gibi has ve acar demokratların önerimi desteklemelerini bekliyorum.