TÜRKLERİN TARİHİNDE NE OLDU ?

Bizim Tanbey uzun yıllar önce yitirdiğimiz “Türklerin Tarihinde Ne Oldu ?” programını evrakı arasında bulmuş. Boston’dan postayla göndermeyip Kahire’de elden verdi.
Program, 1980’lerin başında rahmetli olan bir “muharrir”in terekesinde bulunan Eski Türkçe (Arap harfleriyle yazılmış) bir kitabın arasında bulduğumuz sararmış bir parşömen kağıdına yazılı idi.
Metnin üslubu Tanbey’in çok hoşuna gittiği için yanında ABD’ye götürmüş ve kağıt bir yerlere karışmış. Yirmi yıl sonra tekrar elime geçti. İsterseniz birlikte okuyalım. (Ancak düzeltmen arkadaşlar metinde herhangi bir düzeltme yapmasınlar lütfen. Olduğu gibi kopya ediyorum.)
***
TÜRKLERİN TARİHİNDE NE OLDU ?
Bölümler / Bahisler:
1.Sedd-i Çin ve Dünyanın Başına Açtığı İşler:
[Çin Seddi’nin yapılış sebebi, Asya’da Türklerin yaşayışı ve Medenilere karşı hareketleri ve sonra ters yüzüne Batıya yol almaları, oradaki Medenilerle tanışmaları hakiki şekliyle anlatılmaktadır.] 2.Halife Sultan’ın Dramı, Zabitanın rüyası veya Medenilerle Bedevilerin Mücadelesi :
[12. asırdan itibaren Müslüman Türklerin Medenileşmesi gayretleri ve buna karşı onların direnişleri anlatılmaktadır.] 3.Medeniyet Yolunda Üç Müsibet ve Bedeviyetin Galebesi ve İstilası :
[Medenileşmeye çalışan bir avuç Türkün bu yoldaki gafletleri, beyhude hevesleri, fuzuli gayretleri ve mağlubiyetleri anlatılmaktadır.] 4.”MİZ-MIZ” illeti ve İçe Kapanış :
[Müslüman Türklerin kendilerinden hoşnutlukları, dünyadan bihaberlikleri, şişinmeleri, folklor düşkünlükleri, ahlak ve karakterleri anlatılır.] Örnek: Kahraman Maraşımız, Yahya Kemalimiz, Hocamız, vs.
5.Gözü dışarıda “Milli Toplum” veya Türk’ü Bıraksan Hemen Göçer :
[Türklerin oturdukları yerden hoşnutsuzlukları, yer değiştirme merakları, milliyetçiliklerinin mahiyeti anlatılmaktadır.] 6.Okumadan âlim, yazmadan katip, bilmeden zalim :
[Karabudunun kendine icat ettiği tuhaf Tanrı, üfürük ve menkıbelerin kutsallaşması. Beli kuvvetli şeyh hazretleri. Vs.] 7.Hal ve İstikbal, en küçük azınlık olarak Akanalar:
[Müslüman Türklerin bugünkü halleri, Medenilere karşı elde ettikleri şanlı zaferler, iktidar oluşları ve idareleri, medenilerin tecrit edilmeleri, geleceğin muhtemel statüsü anlatılmaktadır.] ***
Sanki Umberto Eco’nun “Gülün Adı” kitabının yazma programı gibi bir şey. Ya da “Da Vinci Şifresi”nin şifreleri. Bu metin büyük bir olasılıkla 1985 yılında elimize geçmişti. Tan, 1989 yılında ABD’ye gitti. Metnin yazarı büyük bir olasılıkla yazı devriminden önce okula başlamış. Çünkü kaligrafisinde o dönemin karakteri egemen.
Yani ve ancak : Anladığım kadarıyla, yazılması tasarlanan, yazılıp-yazılmadığı bilinmeyen kitabın AKP ve Milli Görüş selefileriyle hiçbir ilişkisi yoktur.