YA İSTİKRAR YA ÖLÜM !

“İstikrar” sözcük-kavramı kimileri için bir sihir gücüne sahip! Tıpkı her derde deva ebe gömeci! Oysa ben bu sözcüğü duyar duymaz, yankesici, gözbağıcı, soyguncu saldırısına uğramış gibi telaşa kapılırım.
Benim için, kimi ağızlardan duyduğum “istikrar” sözcüğü, tam anlamıyla bir tehlike çanıdır.
***
Her şeyin başının istikrar olduğuna inanan Hasan Cemal (Milliyet, 16.2.06) birilerinden aktarıyor:
“Türkiye için en büyük risk, siyasal istikrarsızlıktır. Siyasal istikrar korunur, Avrupa Birliği’ne üyelik süreci canlı tutulursa, Türkiye öteki gelişmekte olan ülkelere göre çok ciddi gelişme gösterecektir. Orta vadede en büyük risk, dağınık bir Meclis yapısı ve koalisyon hükümetleridir.” (Hürriyet, 3.2.06, S.11)
Bu cümle dünyanın önde gelen finans yönetim ve danışmanlık firmalarından Merrill Lynch’in ekonomisti Mehmet Şimşek’e ait(miş).
Bu alıntıyı yaptıktan sonra, Hasan Cemal şunları yazıyor:
“İşte büyük resim budur.
“Eğer büyük resmi görmezsek ya da göremiyorsak, o zaman tehlike çanları çalıyor demektir. İstikrar kıskaca alınıyor demektir.
Bu noktayı kimse unutmasın.
Her şeyin başı istikrar!”
***
Benim yerime Hasan Cemal olsa “Hasan Cemal, acaba ‘İstikrar’ı korumak için orduya davetiye mi çıkartıyor ?” diye düşünür.
Çünkü istikrar olmazsa büyüme hızı devam etmeyecek! Doğrudan sermaye yatırımları sona erecek ! Hazırlopçu yabancı sermaye kaçacak !
İş ve aş sorununu çözemeyen Türkiye hiçbir cephede dikiş tutturamayacak!
O halde ne yapıp edip bu nazenin istikrarı korumalı. Ama nasıl korumalı?
Koalisyon hükümetlerinin kurulmasına kesinlikte izin verilmemeli!
Ama 2007 seçimlerinden ya koalisyon hükümeti çıkarsa ?
Çıkmamalı ! Çıkarsa istikrar kuşunu uçtu bil! Türkiye tepetaklak!
O halde seçim barajını yüzde 10’un altına indirmemeli. – Peki yüzde 10 barajlı seçim gerçekten demokratik seçim midir? – Varsın olmasın!
Her ne pahasına olursa olsun, koalisyon hükümetlerine izin verilmemelidir. Bunu sağlamak için gerekirse ordu darbe yapmalıdır (!).
***
Yağma yok! “Her ne pahasına olursa olsun istikrar” denirse, bu cümleyi söyleyenleri özgürce ve acımadan değerlendirme hakkına sahip oluruz.
Demokrasi istiyorsanız, demokrasinin en ilkel ve ilksel koşulu olan demokratik seçimlerden genellikle koalisyon hükümetleri çıkar. Sonuç olarak: Noter tasdikli garanti belgesine sahip olmadığı için koalisyona karşı olmak, demokrasi ile bağdaşmaz. İstikrarlı bir istikrar (!) ancak diktatörlüklerde mümkündür.
Bu yazıdan sonra, sanırım ve dilerim, artık “İstikrar” sözcüğü üfleyerek kullanılır!