YABANCI ANAYASALAR VE TÜRKLÜK

1978 tarihli son İspanyol anayasasından bazı alıntılar yapacağım:
“Madde 1.2: Ulusal egemenlik, devletin gücünü aldığı İspanyol halkına aittir.
“Madde 2. Anayasa kaynağını, İspanyol milletinin bölünmez birliğinden, bütün İspanyolların ortak ve bölünmez vatanından alır.”
“Madde 3.1.Kastilyanca, Devletin resmi İspanyol dilidir. Bütün İspanyolların bu dili bilme ödevi ve kullanma hakkı vardır. 2.Diğer İspanyol dilleri de kendi statülerine göre, ilgili özerk toplulukların resmi dilidir.” Bildiğiniz gibi İspanya 17 özerk bölgeye ve 2 özerk şehre ayrılmıştır. Yedi özerk bölgenin her biri (Asturias, Balearic Adaları, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, ve Navarre) aynı zamanda bir ildir. .
İSPANYOL ANAYASASININ VERDİĞİ DERS
Anayasa metninden anladığımıza göre: Bu anayasayı yapan ve onaylayan erkler, başta 17 özerk bölge ve 2 özerk kentte yaşayan insanların tamamını “İspanyol” olarak tanımlamaktadır. Yani, Kastilyalılar (İspanyol kökenliler), Basklar, Katalanlar, Galiçyalılar tek tek sayılmadan “İspanyol milletinin bölünmez birliği”ni oluşturmaktadırlar. Şurası kesinlikle unutulmamalıdır ki İspanya’da mevcut olan 17 özerk bölgeyi 1978 Anayasası icat etmemiştir. Bunlar taa Roma döneminin öncesinden itibaren var oldukları için devam etmektedirler.
Binlerce yıllık İspanya (İspanyol) gerçeğini onaylayan ve ülke toprağını komünler, iller ve özerk topluluklar arasında pay eden 137’ci maddesine karşın, İspanyol anayasası bir “İspanyol Halkı”ndan, bir “İspanyol Milleti”nden, “İspanyol milletinin bölünmez birliği”den ve “Bütün İspanyolların bölünmez vatanı”ndan söz etmektedir.
Aynı durum Avrupa Birliği devletlerinin anayasalarının tamamı için de geçerlidir.
Bu nedenle, aklı başında hiç kimse, kimilerinin gül hatırı için, yeni anayasadan “Türk milleti”, “Türk Halkı” tanım ve kavramlarını çıkartamaz. Çıkartılırsa o metne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası denemez.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI MADDE 3.-
“Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.” Bu maddede Kürtçüler, “Türkiye devletinin ülkesinin bölünmezliği kabul de, milletin bölünmezliği ne demek oluyor, Kürtlerin reddi anlamına gelmiyor mu?” diye karşı çıkıyorlar. Bu kalın kafalılara nasıl anlatsam? Her millet gibi, Türk milleti birçok oluşturucu parçadan meydana gelir. Meydana gelir de, şuraya dikkat edin, oluşturucu parçalardan meydana gelen millet bütününü parçalara ayıramazsınız. Mantıksız mı geliyor? O zaman mantığınızı zorlayın, geliştirin. Başvekil hazretlerinin tadâd etmekten (saymaktan) hoşlandığı gibi Türk Milleti, Türk, Arap, Laz, Kürt, Boşnak, Pomak, Ermeni, Rum, Süryani, Çerkes ve daha birçok parçadan oluşur. Oluşur ama sürüden koyun ayırır gibi oluşturucu parçaları ayıramazsınız. Oluşturucular çoğuldur ama millet (ulus) tektir, tekildir. İşte bu nedenden olacak İspanyol Anayasası’nın 2. Maddesi “Anayasa kaynağını, İspanyol milletinin bölünmez birliğinden (….) alır” diyor. Ağalar ve beyler, bu cümlenin bir de İspanyolcasını okuyun.
“Articulo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española…” Hal bu iken, birtakım çevrelerde, “Anayasa’ya ‘Kürt’ kimliği de girmeli”, “Anayasa’dan Türk kimliği çıkmalı ve bütün etnik gruplar aynı konumda olmalı” türünden tuhaf fanteziler tekrarlanıyor. Bu insanlar galiba bir Anayasa ile bir film jeneriğini birbirine karıştırmaktalar. Mevcut anayasanın “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür” diye yazan 3.maddesi değişmedikçe söz konusu fanteziler yeni anayasaya giremez. Hatırlayalım: Anayasa’nın üçüncü maddesi değiştirilemez. Herkes bu konuya kafasını benim kadar yorarsa, fantezi düşkünleri fantezilerinden, hayalperestler,acı da olsa, hayallerindern vazgeçecektir. YENİ ŞEYLER ÖĞRENMEK Türkiye’de insanlar yeni şeyler öğrenmeye karşı dirençlidirler, geçirgen değildirler. Yeni bir şey öğrenmek istemeyenlerin başında da Diyarbakır’ın BDP’li Belediyesi Başkanı Osman Baydemir geliyor. Bay Baydemir’in Anayasa uzlaşma alt komisyonunda söylediğine göre anadilde (Kürtçe) eğitimin pazarlığı olmazmış (Vatan, 28.02.12)… Merak ediyorum: Nasıl olacak bu iş? İspanya anayasasından kopya vereyim: “Madde 3.2. Diğer İspanyol dilleri de kendi statülerine göre, ilgili özerk toplulukların resmi dilidir.” Demek ki anadilde eğitim yapabilmek için, dolayısıyla resmi dil sahibi olmak için, ilkin özerk bir topluluk statüsünü elde etmek gerekiyor. Kulağı ters yönden göstermenin gereği yok: Önce statü, sonra dil. Bu arada “Türk” “Türk Milleti” gibi sözcük ve kavramları yeni Anayasa’dan kovmak isteyenlere bir tavsiye: Gülünç olmamak birkaç yabancı anayasa okusunlar. NOTA BENE Kültür Bakanı, halk “tekbir” getirsin diye cenaze marşı çalan bandoyu susturmuş. Cenaze marşı sadece cenazede çalınır. “Tekbir”in kutsallığı artık tartışma konusu. Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmak isteyenler de tekbir getiriyor.