YALAN VE BAŞIBOZUK TARİH

Edebiyat dünyasında neredeyse 40 yıldır, siyaset alanında da 1980’den bu yana “yalankırıcılık”, “yalanbozuculuk” yapıyorum.
Bugün de bir yalan kırıp yalan bozacağız: “Sizi Yassıadaya tıkan kuvvet bunu böyle istemiş…” cümlesi. Yassıada’da Demokrat Parti yargılanırken güya Divan Başkanı Salim Başol böyle söylemiş. 28 Şubat eylemi tartışılırken bu yalan tekrar gündeme geldi. Şimdi bu yalanın balonunu patlatacağız. Dava (Esas No: 1960/1) Anayasanın ihlali. Maddi olay da CHP mallarının 14 Aralık 1953 tarihli yasayla hazineye devri.
14 Aralık 1953 aynı zamanda Demokrat Parti’nin diktatoryaya sapma tarihidir. İsmet İnönü TBMM’de yaptığı konuşmada “Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum, suçluların telaşı içindesiniz” cümlesiyle bu sapmaya tarih düşer.
Demokrat Parti, Yassıada Yüce Divanı’nda birden fazla Anayasayı ihlal davasından yargılandı. Bunlardan biri de CHP Mallarının Kanunla Hazineye Devri davasıdır. Bu davada sanık olan Manisa Milletvekili Samet Ağaoğlu, Divan Başkanı Salim Başol’a söz konusu yasaya olumlu oy verenlerin tamamının neden yargılanmadığını sorar.
***
BAŞKAN (Salim Başol) şöyle yanıtlar: “Mal güvenliği aleyhine yasa çıkarmak suretiyle Anayasa’nın 71’inci maddesi bizzat Büyük Millet Meclisi tarafından ihlal edilmiştir. Demek ki bu kanun dolayısıyla da Anayasa ihlal edilmiş oluyor.”
Başkan, “Bununla yalnız şimdi isimleri okunan 36 milletvekili mi ilgilidir ?” diye sorduktan sonra yöntemi açıklıyor :
“Şu esas kabul edilmiştir: İnkilap (27 Mayıs 1960) anında Mecliste bulunanlar takibe maruz kalmışlardır. Mecliste bulunmayanlar bu takibin dışındadır.”
SANIK SAMET AĞAOĞLU (Manisa) : “Madem ki, bir Meclisin tamamının sorumluluğu söz konusudur, şu halde o Meclisin tamamını oluşturan kimselerin sorumluluğu vardır. O zaman bu kanunun sözcülüğünü yapmış olan Fethi Çelikbaş’ın yükünü ben neden çekeyim ?”
BAŞKAN (Salim Başol) : “Bu o kadar ayan beyan bir şey ki, söylemeye bile hacet yok. Bugün Yassıada’da kapatılmış olan Milletvekilleri kimler ? İnkilap anında Meclis’te bulunanlar. Niçin ? Sizi alıp Yassıada’ya tıkan kudret böyle istemiş, onu biz bilemeyiz. Divan, huzuruna getirilen davaya bakar.”
Yani 14.12.1953 günü yasa çıkarken oy verenlerden 27 Mayıs 1960 tarihinde TBMM’de milletvekili olanların sanık sayıldığını, ötekilerin dışarıda bırakıldığını söylüyor.
***
Divan Başkanı Salim Başol, Divan’ın, karşısına sanık olarak getirilen kimseleri yargılayabileceğini söylüyor. “Sizi buraya tıkan kuvvet” ile, davayı açmaya yetkili Milli Birlik Komitesi’ni işaret ediyor. Ama cümlesi “Sizi buraya tıkan kuvvet sizin mahkum edilmenizi istedi, biz ne yapalım, biz emir kuluyuz” şeklinde anlaşılıyor. Pes doğrusu !
Bir Allah’ın kulu çıkıp da şimdiye kadar Yassıada duruşmalarının tutanaklarına bakmayı düşünmüyor. Yalanın balonu patladı ama basın ve politika ne yazık ki onu kullanmaya devam edecek.