YOK SAYMANIN MANTIĞI

Referandumdan sonra AKP, gazetelerde “AK PARTİ Genel Başkanı ve Başbakan R.Tayyip Erdoğan” imzalı teşekkürnâmeler yayınladı.
Söz konusu teşekkürnâmeler, rakiplerini dışlama, muhalefeti ve “Hayır” oyunu yok saymanın eşsiz ve benzersiz örnekleriydi.
Şimdi bu metinlerden bazı örnekler alıp irdeleyelim:
***
-“12 Eylül Halk Oylaması’nda aziz milletimizin iradesi tecelli etti.”
-12 Eylül Halk Oylaması’nda aziz milletimizin iradesi tecelli etmedi. AKP’nin temsil ettiği “EVET” görüşü yüzde 58 oy aldı. Bu yüzde 58 tek başına aziz milletimizin iradesini tecelli ettiremez. “Aziz milletimiz”in yüzde 42’si halk oylamasında “HAYIR” oyu kullanmıştır.
Halkın yüzde 42’lik tercihini yok sayarak yüzde 58’i yüzde 100’e çıkartmak yani yüzde 42’nin haklarını gasp etmenin gerçek demokraside yeri yoktur.
AKP’nin mantığına göre: Yüzde 42’yi yok sayarsanız, yüzde 58 yüzde 100 olur.
***
-“Türkiye, milli iradenin kayıtsız şartsız hâkimiyetine EVET dedi.”
-Başbakan ve AKP’ye göre HAYIR diyenler “Darbeci”, “Demokrasi ve özgürlük düşmanı”,vb.” olduğuna göre, HAYIR diyenler nasıl oluyor da “milli iradenin kayıtsız şartsız hâkimiyetine EVET demiş oluyor.
Başbakan ve partisi kendilerine muhalefet edenleri yok saymıyor mu? Yüzde 42’lik bir halk kitlesini yok sayarak demokrat olmak ve öyle kalmak mümkün müdür?
Muhalif oyları gasp eden, temellük eden (kendi mülkü sayan) bu zihniyet ve bu mantık ile demokrasinin gelişmesi ve ayakta kalması mümkün müdür?
***
-“Milletimiz, demokrasiye olan inancını ve güvenini bir kez daha ortaya koydu.”
-Bu nasıl mantıktır ki, yüzde 42’si HAYIR, yüzde 58’i EVET diyen bir milletin yüzde 100’ü nasıl olur da “demokrasiye olan inancını ve güvenini bir kez daha ortaya koydu” olur?
Milletin yüzde 42’si oyladığı Anayasa değişiklik metninin DEMOKRASİ ile hiçbir ilişkisi olmadığına inanıyor. Bu inanç doğrultusunda HAYIR oyu verdi.
HAYIR oyunu yok saymak, HAYIR oyunu EVET rengine boyamak halkın yüzde 42’sine düpedüz saygısızlıktır, hakarettir.
***
-“Türkiye, ileri demokrasiye EVET dedi. Türkiye, özgürleşmeye EVET dedi. Türkiye, hukukun üstünlüğüne EVET dedi. EVET diyen de kazandı, HAYIR diyen de kazandı.”
-Gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan iddialar: Türkiye’nin yüzde 42’si önüne getirilen Anayasa değişikliği metninin ileri demokrasiye, özgürleşmeye, hukukun üstünlüğüne en ufak bir katkıda bulunmadığına inandığı için HAYIR dedi.
Demokrasiye, özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne inanan ve değerlere saygı gösteren kimse ve kurum HAYIR oyunu yok saymaz, ona saygı gösterir. EVET ve HAYIR oyu verenlerin tamamı milleti oluştururlar ama aynı tornadan çıkmadılar. Bir yanda HAYIR diyen özgür insanlar, karşısında ise EVET diyen bir biat kitlesi var!